První etapu opravy přivaděče, a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách po most v Dobraticích, plánuje Povodí Odry zahájit na jaře.

Předpokládaná hodnota zakázky na opravu opevnění uměle vybudovaného koryta a další související práce činí 125 milionů korun bez DPH, práce by měly trvat do podzimu. Rekonstrukce přivaděče je podle Povodí Odry nutná pro zajištění stability provozu tohoto klíčového prvku vodohospodářské soustavy, který zajišťuje zásobní funkci údolní nádrže Žermanice pro ostravský průmysl.

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice je umělou vodotečí propojující povodí řeky Morávky s povodím toku Lučiny. Kvůli nedostatečné vodnosti Lučiny bylo nezbytné vybudovat přivaděč z řeky Morávky. Stavba přivaděče byla zahájena v padesátých letech, do trvalého provozu byl uveden v lednu roku 1970.

Žermanická přehrada v době sucha v roce 2015.
Propojí se dvě přehradní nádrže tunelem?

Rozdělovací jez dělící řeku Morávku na přírodní tok a přivaděč je technickou raritou a patří k zajímavostem obce. Průměrný průtok v přivaděči činí necelé dva kubíky vody za vteřinu.

Na přivaděči se nachází celkem 20 betonových spádových stupňů. V roce 2015 byla dokončena oprava dvou spádových stupňů, která vyšla na téměř třináct milionů korun bez DPH.

Školní kuchyně. Ilustrační foto.
Školní stravovací objekt projde rekonstrukcí