„Po šedesáti letech bezproblémového provozu tohoto vodního díla na potoce Baštice jsme zahájili opravu bezpečnostního přelivu. Ten pak umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny,“ uvádí Šárka Vlčková z podniku Povodí Odry. Ten celkové náklady ve výši 120 milionů korun platí sám ze svého, stavební práce chce mít hotovy ukončeny v přespříštím roce.

Přehrada je vypuštěna druhým rokem. „A už nyní se první sezona bez vody projevila tak padesátiprocentními ztrátami. Jo, letos tady byli ještě v kempu rekreanti… ale spíše se setrvačnosti i solidarity. Další dva roky, ty mohou být pro nás katastrofou, co chcete dělat s prázdné přehrady v létě s děckama?“ míní provozovatelé místních podniků. Ten s názvem U Pláže má otevřeno oprava neoprava

Rekonstrukce křižovatky na Bašce potrvá až do 7. listopadu. Říjen 2023.
Řidiči, pozor. Baškou na Frýdecko-Místecku raději neprojíždět, zase je rozkopaná

„Na komfort bydlení v obci rekonstrukce zásadní vliv mít nebude. Významně ověem omezí rekreací v letních měsících, vzhledem k nutnosti vypuštění celé nádrže. Děkuji proto všem za vstřícnost a pochopení,“ uvádí generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Vodohospodáři nechávají budovat jak pravobřežní zavázání hráze, tak strojovnu spodních výpustí i ocelovou lávku. Chystá se i stabilizace abrazního břehu. „V nejhlubším místě nádrže vznikne železobetonový objekt celkové délky asi osmdesáti metrů, který nahradí dnešní spodní výpust. Ta bude při stavby odstraněna. Většina tohoto sdruženého objektu bude trvale pod hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže zůstane viditelná jen přelivná hrana a strojovna. V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem napojeným na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej šlo v budoucnu přemostit a převést tak cyklostezku připravovanou obcí Baška do pravé části údolí,“ popisuje Vlčková konkrétněji práce chystané na nejmenší vodní nádrži Povodí Odry.

Těšínská ulice má nový provizorní povrch.
Frýdek-Místek zachraňuje Těšínskou ulici, čeká ji generální rekonstrukce

Vodní dílo Baška má zemní hráz se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. V rámci spravování Povodím Odry je nejmenší. Vybudováno bylo na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 až 1961 a uvedeno do provozu v roce 1963 pro pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.