Opraveny byly stavební části obou vodojemů, vyměněny trubní rozvody a doplněno filtrační zařízení. Nyní jsou vodojemy připraveny spolehlivě plnit svou funkci další desetiletí. Informovala o tom mluvčí firmy Eva Špirochová.

Dva vodojemy, ze kterých je zásobováno horní i dolní tlakové pásmo obce, byly vybudovány v padesátých letech minulého století na strmém svahu obory pod známou zříceninou hradu Hukvaldy.

„Opraveny byly střechy a fasády obou vodojemů, sanací prošla i železobetonová konstrukce akumulačních nádrží. Následovala kompletní výměna trubních rozvodů, které byly zhotoveny z ocelového nerezového materiálu. Na obou vodojemech bylo nově doplněno filtrační zařízení, které má za úkol zamezit riziku druhotné kontaminace akumulované vody v nádržích," přiblížil rozsah rekonstrukce generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Celá rekonstrukce podle společnosti přispívá k prodloužení životnosti těchto staveb, zaručuje plynulé zásobování obce kvalitní pitnou vodou po další desetiletí a je přínosem i po estetické stránce. SmVaK na ni vynaložily 2,5 milionu korun.