Hlasování prostřednictvím přenosné volební schránky je upraveno zákony. „Voliči mají možnost požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost, tedy doma, a to pouze ve svém volebním okrsku tam, kde mají trvalý pobyt," připomněla mluvčí městského úřadu v Třinci Šárka Szlaurová.

Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. „Členové okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost hlasování," zdůraznila mluvčí. Dodala, že o přenosnou volební schránku mohou voliči požádat před konáním voleb Městský úřad Třinec, konkrétně evidenci obyvatel na telefonních číslech 558 306 123 126. Ve dnech voleb poté již svou okrskovou volební komisi podle trvalého pobytu. Telefonní seznam je zveřejněn na stránkách www.trinecko.cz v sekci Volby.

Podle mluvčí se nedá dopředu odhadnout, kolik lidí o přenosnou volební urnu v hutnickém městě požádá.

„Tímto způsobem odvolí vždy jiný počet voličů, v závislosti za druhu voleb," konstatovala Šárka Szlaurová.

PŘIPRAVENI JSOU TAKÉ NA HRČAVĚ A V BAŠCE

Volby v terénu jsou běžné i na Hrčavě. „V souvislosti s volbami v obci je obvyklé, že občané, kteří chtějí volit s využitím mobilní urny, volají nejčastěji předem. Ovšem samozřejmě lze požádat o možnost volit do mobilní urny i v den voleb," řekla redakci Taťána Lasotová z hrčavského obecního úřadu.

„S mobilní urnou jezdí část volební komise dva členové nebo zapisovatel a člen, případně pan starosta, který pokud má v den voleb čas s mobilní urnou pomáhá. Takto volí v obci zhruba 10 občanů," dodala Lasotová.

Členové volební komise s urnou cestují také v Bašce. „Vím, že v předchozích volbách se lidé hlásili a s přenosnou urnou se jezdilo. Předpokládám, že i u těchto voleb to takto bude. Využívá se obecní auto, většinou si lidé řeknou, zda chtějí v pátek, nebo v sobotu, jezdilo se tedy oba dny," řekl včera Deníku místostarosta Bašky Martin Čajánek.

Výjimku netvoří ani Paskov, kde je volebních komisí více. „Momentálně nikdo přihlášený není, ale běžně to tak je, že v každé komisi jsou minimálně tři až čtyři případy, kdy se jde za lidmi do jejich domovů. Členové komise mají k dispozici buď obecní auto, nebo se jim poté proplácí cestovné," řekl starosta Paskova Petr Baďura s tím, že zájemci se nehlásí obecnímu úřadu, ale volební komisi. Problém s návštěvou volební místnosti může být výraznější v obcích s větší rozlohou vzdálenost lidí od volební urny může být několikanásobně větší. Je to případ i Starých Hamer, které společně s Morávkou patří do čtyřicítky českých obcí a měst s největší rozlohou. Se skoro 85 kilometry čtverečními předčí například Frýdek-Místek nebo Pardubice. Starostka Eva Tořová potvrdila, že několik lidí při minulých volbách služby využilo. „Já myslím, že zatím nikdo přihlášený není. Ale u voleb v minulých letech se jezdilo," řekla včera starostka Starých Hamer, která očekává, že se přihlásí do deseti lidí.

Přibližně stejný počet voličů obvykle žádá o přenosnou volební urnu v Hrádku. „Bývá to kolem deseti lidí. Někteří volají dva dny předem," uvedl včera starosta Robert Borski s tím, že kromě případů, kdy se ozve samotný volič, se často stává, že jeho žádost tlumočí rodinní příslušníci v době, kdy dorazí do volební místnosti. Borski upozornil, že přenosná volební urna zůstává zapečetěna až do okamžiku, kdy volby skončí. Teprve poté jsou obálky přidány k ostatním hlasům a sečteny. V Hrádku by se delegace s přenosnou urnou měla vydat do terénu někdy v sobotu v dopoledních hodinách.