Stomatologie je v této dvoutisícové obci zavřená od října 2018. „Kdy paní doktorka zemřela. Všechno tady od té doby zůstalo takřka netknuté,“ ukazuje ordinaci místostarostka Naděžda Koperová. V čekárně i na samotném pracovišti se dvěma křesly a rentgenem jako by se skutečně zastavil čas.

Raškovické zubní oddělení navštěvovali kromě místních také lidé z okolí, obyvatelé Pražma, Morávky, Vyšních a Nižních Lhot. „Bylo to tady spádové, chodily tu samozřejmě na preventivní prohlídky děti. Paní doktorka měla asi tři tisíce dvě stě pacientů. Náhradu jsme pořád ještě nenašli,“ řekl starosta Jiří Blahuta.

Obec sice oslovili dva dentisté z Ukrajiny, ale ti podle české legislativy nesmí jen tak provozovat praxi. „Měli lékařská vysvědčení z Ukrajiny, ale nemohli jsme je vzít. O klientelu by ovšem v Raškovicích neměli nouzi,“ říkají zástupci radnice.

Podle ostravského stomatologa Lubomíra Berana z kliniky AJNA platí, že k nahrazení jednoho odcházejícího zubaře je potřeba několik absolventů. Absolventi stomatologie berou pouze pět až sedm set pacientů a stavy pozvolna navyšují během deseti let. „A navíc z pětašedesáti procent převažují mezi absolventy ženy, které po studiu často odcházejí na mateřskou nebo ordinují jen s minimálním úvazkem,“ poznamenal Beran.

„Dané problematice se věnuji delší dobu. A kolegy mohu rozdělit do tří skupin. Dvacet až třicet procent jich provádí výhradně plně hrazené výkony bez účasti pojišťoven. Deset procent jede jen na zdravotní pojišťovny a zbývajících padesát šedesát procent pracuje za plnou či částečnou úhradu a pak také bezplatně za účasti pojišťoven. Má-li lékař na výběr, dá přednost člověku solventnímu, a kdo není ochoten výkon hradit, je termínově posunut,“ popisuje Lubomír Beran.

Lékaři z ciziny

Jak je to uznáváním odborných kvalifikací zubařů, kteří přicházejí ze zahraničí? „Podle české právní úpravy se takový zájemce musí přihlásit k aprobační zkoušce. Ta se skládá z části písemné, ústní a praktické a trvá šest měsíců. Jak rychle žadatel splní všechna kritéria, je na něm. Po úspěšném složení zkoušky je uchazeči uznána způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře a smí ho praktikovat na území Česka,“ vysvětlil mluvčí českého ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Dále je nutná také nostrifikace, tedy uznání zahraničního vysokoškolského diplomu v České republice. V případě zubařů to provádí univerzita vyučující daný studijní program v tuzemsku.