Aby mohly vzrostlé vánoční stromy zdobit náměstí, je potřeba vydat povolení k jejich pokácení, které je vydáno pouze ze závažných důvodů, jakými jsou například ohrožení podzemních či nadzemních inženýrských sítí nebo narušení základů domu.

Výběr vánočních stromů je podle pracovníků magistrátu rok od roku užší, neboť vhodných vánočních stromů ubývá i kvůli letním obdobím sucha a škůdcům, kteří stromy devastují.

Vlastníci jehličnatých stromů, kteří by je rádi věnovali pro vánoční výzdobu v dalších letech a mají pro pokácení závažné důvody, můžou oslovit odbor životního prostředí a zemědělství.