Kolejiště má na starosti Správa železniční dopravní cesty, která s vybudováním závor počítá. Nové závory vyvolají změnu dopravního značení, oznámení o návrhu opatření už se objevilo na úřední desce magistrátu, teď běží lhůta, ve které se lze k návrhu stanovení místní úpravy provozu vyjádřit.