V roce 2019 bude město Frýdek-Místek hospodařit bezmála s jednou a půl miliardy korun, což je v porovnání s návrhem rozpočtu na tento rok o 160 milionů více. Posvětit by to v pondělí měli městští zastupitelé na svém jednání.

„V příštím roce hodláme hodně investovat. Mezi největší investice bude patřit dostavba Centra aktivních seniorů, výstavba skateparku, ale také například další etapa rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory. Počítáme i s investicí do výstavby kanalizace v okrajových částech města. Velké finanční prostředky půjdou do výstavby dvou důležitých mostů, které byly svého času vyjmuty z výstavby obchvatu. Mosty přitom nabízejí napojení na lokalitu Olešná, což je pro město důležité. Náklady na jejich vybudování jsou vyčísleny na 75 milionů korun, z toho dotace činí více než 58 milionů,“ vyjmenoval primátor Michal Pobucký s tím, že připravena je i oprava Rubikovy křižovatky za 50 milionů korun.

Na podporu mládežnického sportu by mělo jít více než 21 milionů korun. Radní doporučili zastupitelům schválit také 1,7 milionu pro mužský hokej, házenou mužů i volejbal žen. Dotace jsou navrženy také na pořádání sportovních akcí. Zastupitelé mají také schválit 11 milionů korun městské společnosti Sportplex pro příští rok, a to na vyrovnávací platbu za poskytování služeb.

Jedná se o peníze na zajištění sportovních a kulturních činností v městských střediscích provozovaných společností Sportplex, to znamená v hale Polárka, letním a krytém aquaparku Olešná, baseballovém hřišti na Rivieře v Místku, fotbalovém hřišti v Zelinkovicích-Lysůvkách, sportovním areálu v Chlebovicích, ale taky plaveckém bazénu na 11. ZŠ, který slouží k výuce žáků základních a mateřských škol,“ dodal primátor Pobucký.

Radní také doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019. Peníze jsou určeny zejména na úhradu provozních nákladů zařízení, které poskytují sociální služby na území města. Celkem 11 milionů korun bude rozděleno mezi 35 žadatelů, peníze tak půjdou například na provoz Domu pokojného stáří, charitní pečovatelské služby, ale taky azylových domů Bethel a Sára. Peníze půjdou i na provozní náklady v rámci projektu osobní asistence a terénních programů.