V největších městech regionu dlouhodobě ubývá obyvatel. Loňský rok nebyl výjimkou. Frýdecko-místecký magistrát ve čtvrtek informoval, že počet obyvatel ve městě mírně klesl. Podle statistických údajů k 1. lednu 2017 má město včetně cizinců 57911 obyvatel. V porovnání s údaji k 1. lednu 2016 to je o 137 obyvatel méně.

Statistiky ukazují, že v rámci správního obvodu Frýdku-Místku, který zahrnuje 36 obcí, největší nárůst obyvatel zaznamenala Lučina, kde loni přibylo 50 obyvatel (celkem v této obci žije 1364 obyvatel). Největší pokles obyvatel naopak zaznamenali v Dobré, a to o 28 lidí, ve Fryčovicích loni ubylo 25 obyvatel.

„Ve městě žije 56 409 občanů ČR a 1502 cizinců,“ shrnul primátor Michal Pobucký a dodal, že nejvíce obyvatel přibylo ve Skalici, a to 27 na současných 1480. O 16 obyvatel mají více také Chlebovice (799), v Lískovci přibylo 14 obyvatel (1488), v Zelinkovicích 10 (314) a o 7 obyvatel mají více také Lysůvky (308).

„Naopak Místku ubylo 144 obyvatel (20 890) a Frýdku 114 obyvatel (31 130),“ uvedl primátor Michal Pobucký s tím, že odliv lidí z centra města souvisí se stěhováním občanů do klidnějších okrajových částí nebo do sousedních obcí, kde se rozvíjí výstavba rodinných domků. Například v sousedním Sviadnově přibylo za poslední rok 34 obyvatel (1859), v Nošovicích 41 (1026), v Sedlištích 38 (1588), v Bašce 29 (3775) a ve Staříči 36 obyvatel (2159). V porovnání s úbytkem obyvatel v Karviné (656), Havířově (841), Opavě (284) nebo Orlové (299) je odliv obyvatel z Frýdku-Místku mnohem nižší, což podle magistrátu svědčí i o tom, že město nabízí příznivé podmínky pro život.

Z celkového počtu obyvatel Frýdku-Místku s českou národností je 27 490 mužů a 28 919 žen. Obyvatel nad 15 let je 48 550, což znamená, že ve městě je 7859 dětí a mládeže do 15 let. Zajímavá je statistika sňatků a rozvodů. „Svateb je mnohem méně a rozvodů pro změnu více. V roce 2016 bylo ve Frýdku-Místku sezdáno 173 párů, což je oproti roku 2015 o 57 méně. Svatební obřady se konaly převážně v obřadní síní frýdeckého zámku, ale také v parku Pod Zámkem, na Olešné v prostorách restaurace U Toma nebo Hotelu Terasa a jedna svatba se uskutečnila také v lokalitě vodního pramene v Hájku. Rozvedeno bylo v loňském roce 194 manželství uzavřených ve Frýdku-Místku, což je o 25 více než v roce 2015,“ vyjmenoval a vyčíslil primátor Michal Pobucký.

V loňském roce se nepatrně snížil i počet obyvatel Třince. „Ze statistik městského úřadu vyplynulo, že za loňský rok ubylo 156 obyvatel. K 1. lednu 2016 měl Třinec celkem 35 671 občanů a na konci roku 2016 jich bylo 35 515. V Třinci se narodilo 274 občánků a zemřelo 320 občanů. Statistiky zaznamenaly nárůst počtu dětí, které se narodily doma. V domácím prostředí přivedlo na svět své dítě sedm maminek,“ konstatovala mluvčí třineckého městského úřadu Šárka Szlaurová.

Hrádek se neustále rozrůstá

Hrádek na Jablunkovsku patří mezi obce, ve kterých počet obyvatel dlouhodobě stoupá.

„K 1. ledna 2017 počet obyvatel Hrádku opět vzrostl. Nyní dosáhl 1864 lidí s trvalým pobytem. Je to již třetí rok po sobě, kdy nás meziročně přibylo," uvedl starosta Robert Borski. Dodal, že průměrný věk v obci se oproti minulému roku zvýšil o dva měsíce, a to na hodnotu 40,75 roku. „Přírůstek obyvatel je pozvolný. Je způsoben masivní výstavbou a tedy i přistěhovalectvím.

Loni byla ve větší míře obydlena řada starších rodinných domků, které byly v minulosti dlouhodobě trvale neobydlené. Zájem o stavební parcely v Hrádku je od vyřešení průtahu dopravního koridoru enormní. Nabídka však v posledních letech pokulhává. Pokud by tomu tak nebylo, mohl být přírůstek obyvatel ještě výraznější," dodal Borski.