Zájemci tam mohou prostřednictvím inovované internetové aplikace (www.cd.cz/vyluky) zjistit informace o výlukách na tratích, které mohou využít při plánování svých cest vlakem nejen v Moravskoslezském kraji, ale i celé České republice.

„Informace o omezení v dopravě považujeme za velmi důležité, proto i nadále pracujeme na vylepšení podávaných informací,“ uvedli pracovníci tiskového odboru Českých drah.

Cestující mohou na internetových stránkách Českých drah získat také informace o mimořádných událostech na tratích. Na této internetové stránce pravidelně informují o neplánovaných mimořádnostech na tratích. Uvedené neplánované výluky vznikají kvůli nehodám, živelním událostem a podobně a mají delší průběh než je šest hodin.