„O výměnu dokladů bez strojově čitelných údajů je nezbytné požádat nejpozději do 30. listopadu 2008. Ve Frýdku-Místku má občanské průkazy (dále jen OP), které přestanou koncem roku platit téměř tři tisíce lidí. Apelujeme proto na občany, aby s výměnou nečekali až na konec stanovené lhůty, vyhnou se tak frontám u přepážek. Pokud si doklady nevymění včas, hrozí jim také pokuta až do výše deseti tisíc korun,“ uvedla vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Jana Tlučková.

Žádost o vystavení nového OP lze podat v budově magistrátu na Palackého ulici v Místku, na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, která se nemusí prokazovat plnou mocí. K žádosti je nutno doložit dosavadní OP a jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm. Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené karty) vydané do 31. prosince 2003 se nemění a platí po dobu v nich uvedenou. Stejně tak se nemění ani občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud v nich není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem a všechny údaje uvedené v občanském průkazu jsou aktuální.

Informace o platnosti vydaných OP je občanům poskytována také na telefonních číslech 558 609 455 a 558 609 458.