Po dobu 1. světové války zde nachází svůj dočasný azyl vojenský lazaret pro zraněné z válečných bojišť. Místo bylo vybráno především proto, že železniční vlečka umožňovala jejich přepravu z nádraží až do zrušených železáren. Ne všichni, kterým měla být poskytnuta v Bašce pomoc, se mohli vrátit domů. Jak uvádí baštecká kronika, dvacet devět z nich je pohřbeno na zdejším hřbitově.

Již v prvních letech po skončení 1. světové války je podáno několik návrhů ke komerčnímu využití stávajících prostor zrušených železáren. Nakonec byl zastupitelstvem Bašky přijat záměr majitele textilních továren ve Frýdku, továrníka Neumanna, postavit zde cihelnu. Ale i jeho snaha měla své odpůrce. Nelíbilo se jim, že cihelna bude schopna nabídnout jen sezonní práci, od jara do počátku zimy.

Březen 1923

Projektováním stavby byl pověřen Jan Friedrich z Chebu. Vlastní stavbu pak provedla firma architekta a stavitele Jana Čermáka z Místku. Se stavbou cihelny, která měla mít roční kapacitu výroby 5 milionů cihel, se začalo v roce 1922. Nejdříve se postavila provozní budova cihelny a především na svou dobu moderní kruhová pec. Po dalších pracích, úpravách jíloviště, zbudování kolejiště a nadjezdového mostu a jiných nezbytných zařízení byl provoz cihelny zahájen na jaře roku 1923. Od počátku byl ekonomickým řízením cihelny pověřen prokurista Pavel Steinchneider, německý žid, který byl v době 2. světové války odvlečen Němci do koncentračního tábora Mathausen, kde zahynul.

Prvním mistrem v cihelně byl Václav Štengl z Bašky. Cihelna poskytovala práci asi 50 lidem, převážně z Bašky a nejbližšího okolí. V třicátých letech dvacátého století však i zdejší cihelnu zasáhla vlna nezaměstnanosti. Provoz cihelny pokračoval i přes tyto těžkosti i v dalších letech. K tragické události mohlo dojít při osvobozovacích bojích o Bašku v květnu 1945, kdy ve skladech cihelny byli vězněni ruští zajatci. Němci chtěli cihelnu vyhodit do povětří. Zásluhou některých místních občanů se však této tragédii podařilo zabránit. Samostatnou kapitolou v historii cihelny je období po roce 1948. Provoz cihelny byl v následujících letech postupně modernizován. Významným mezníkem v historii bašské cihelny byla 90. léta minulého století, kdy byla výroba v cihelně postupně omezována tak, že v listopadu 1996 byl provoz zcela zrušen. V současné době sídlí v areálu zrušené cihelny firma se stavebninami. (fv)