Studenti tříletého studia ve vzdělávacím programu Prevence rizik a záchranářství na Vyšší odborné škole požární ochrany se v pondělí 17. června zúčastnili slavnostního předání diplomů. Ze 30 uchazečů jich absolvovalo celkem 23. „My jsme v loňském roce znovuotevřeli denní studium, které bylo pozastaveno. Nápor přihlášek nás překvapil. Dnes se předávaly diplomy za vyšší odborné vzdělání. Z původních uchazečů, kterých bylo 39, tak nakonec absolvovalo 23, což vypovídá o tom, že studium není tak jednoduché. Pro nás je nejdůležitější sepětí praxe se školou, protože teoretická příprava je alfa a omega toho, aby velitelé mohli předávat své zkušenosti dál,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jedním z absolventů Vyšší odborné školy požární ochrany je i Barbora Franková. „Studium bylo náročné, ale dalo se zvládnout. Během studia jsem už pracovala, takže jsem si kvůli škole musela brát volno ze zaměstnání, ale vše klaplo a teď si budu hledat novou pracovní pozici,“ řekla na slavnostním předávání diplomů Barbora Franková.

Předávání diplomů ze zúčastnil i náměstek ministra vnitra a kandidát na hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Kaňa, který vnímá potřebu podporovat ve vzdělání jak budoucí hasiče, tak policisty a zdravotníky. „V našem kraji mě těší, že všichni předchůdci od roku 2000 se věnovali péči i finanční prostředky na rozvoj integrovaného záchranného systému. Dá se říci, že v rámci republiky máme jedno jedinečné zařízení, a to je integrované bezpečnostní centrum, které se nachází v Ostravě, kde si hasiči, policisté městské i státní policie a zdravotníci navzájem předávají informace, díky čemuž je větší šance na záchranu životů a spolupráce například při povodních,“ uvedl Kaňa.

Hlavním bodem programu bylo i předání medailí za věrnost III. a II. stupně. příslušníkům SOŠ PO a VOŠ PO. Medaili za věrnost III. stupně převzal Marek Hütter, Jan Loudát, Hana Šťastníková, Radek Volný, Lukáš Kula a Lukáš Kmec. Z úst řečníků zaznělo poděkování oceněným příslušníkům za jejich příkladnou práci. Generální ředitel HZS ČR zdůraznil, že udělení medaile není samozřejmostí, ale je oceněním nadstandardních pracovních výkonů oceněných příslušníků v jejich profesní kariéře.