Nejen zmiňované pomůcky, ale i mnoho dalších bude k vidění na připravované výstavě, která se koná 2. června v Katolickém domě v ulici F. Čejky v Místku.

Zdravý člověk se dokáže sám automaticky obléknout, umýt se, najíst se, aniž by musel přemýšlet nad tím, jakým způsobem všechny tyto činnosti provede. Ne každý má však takové štěstí se o sebe postarat sám a je odkázán na pomoc druhých, případně na nějakého „technického pomocníka“, jehož úkolem je zmírnit nebo odstranit překážky jednotlivých zdravotních omezení.

„Poskytujeme péči a široký okruh služeb dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, jejich rodičům a školám – mezi něž kromě diagnostiky, podkladů pro vzdělávání či sociálně právního poradenství, patří také poradenství týkající se kompenzačních pomůcek,“ prozradila Edita Satinská, vedoucí Speciálního poradenského centra (SPC), které je provozováno Střední, Základní a Mateřskou školou Frýdek-Místek.

Právě toto centrum se rozhodlo podílet na chystané akci.

„Jedná se o první výstavu tak širokého rozsahu. Oslovili jsme několik firem, z nichž patnáct jich bude prezentovat kompenzační pomůcky, vozíky, kočárky, výpočetní techniku, výukové programy a mnoho dalších. Výstava svým zaměřením není určena pouze lidem s tělesným postižením, užitečné informace zde mohou načerpat i školy, ale i širší veřejnost. Lidé se zde mohou dozvědět jednak spoustu informací, ale zejména budou mít příležitost předvedení či vyzkoušení vystavovaných pomůcek. Výhodou jistě je i konzultace s jejich výrobci,“ upřesnila Satinská.

„O výstavě víme a máme v plánu ji navštívit. Půjdeme se podívat na kolo. Máme ho již vyzkoušené, vždy jsme si jej od někoho půjčovali. Nyní už ta šance zapůjčení není, víme, že ta trojkolka je dobrá, tak uvidíme,“ prohlásila maminka malé Kačky Machů z Havířova, když spolu opouštěly budovu SPC. Obě zde byly na konzultační návštěvě a ačkoliv se Kačenka pohybuje za pomocí berliček, zmínka o novém kole ji vyloudila na tváři blažený úsměv.

Návštěvníci budou moci na výstavě spatřit také dva speciálně upravené automobily, které jsou určeny imobilním lidem.