Expozice zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají.

U příležitosti otevření výstavy budete mít možnost shlédnout jedinečný dokument Vlci v Lužici zachycující rodinný život několika smeček vlků v Německu nedaleko českých a polských hranic. Unikátní záběry těchto volně žijících vlků v kulturní krajině obývané lidmi jsou doplněny také o záběry vlků z amerického Yellowstonského národního parku.

Následovat bude beseda nazvaná Velké šelmy v Beskydech. Dozvíte se, jaký je aktuální stav výskytu vlků, rysů a medvědů v Beskydech, jaký mají pro Beskydy význam a k čemu potřebují zachovat prostupnou krajinu.

Dozvíte se také, zda mohou být člověku nebezpeční, jak se chránit proti útokům na domácí zvířectvo a postupovat, dojde-li k takové situaci. Uvidíte ukázky odlitků stop, uslyšíte zvuky šelem. Nejen mladší návštěvníci si mohou odnést plakáty a samolepky s vlkem, rysem a medvědem. Těšit se můžete i na živé vlčí překvapení a psychologa psů Rudolfa Dosenského.