Další krok, díky kterému by se mohlo přiblížit zahájení výstavby druhé etapy obchvatu, udělalo ministerstvo dopravy. Rozhodlo o rozkladu, který loni v srpnu podalo ekologické sdružení Děti Země.

Členové sdružení ve svém rozkladu navrhli například změnit několik podmínek tří závazných stanovisek a dále také upozornili na rozpory při jejich vydávání závazné stanovisko EIA bez účasti veřejnosti.

„Žádáme třeba změnit uložené podmínky ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, dále ve stanovisku krajského úřadu v Ostravě na ochranu cenných území soustavy NATURA 2000, hlavně kolem řeky Morávky, a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí,“ upřesnil loni předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V rozkladu napadlo sdružení část obchvatu o délce 2,3 kilometru. „Podle nás mělo dojít k novému standardnímu procesu hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí i s účastí veřejnosti, nikoliv ke stavu, kdy si vláda prosadila novelu zákona, která u osmi tzv. prioritních dálnic tuto účast vyloučila, takže závazné stanovisko EIA vydali jen sami úředníci MŽP,“ řekl Patrik.

Ministerstvo dopravy rozhodlo tak, že se stavební povolení v několika bodech mění, zbytek rozkladu byl ale shledán jako nedůvodný a byl zamítnut. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu nelze podat rozklad, lze ale využít správní žalobu ke krajskému soudu v Ostravě. Další možností je pak kasační a případně ústavní stížnost.

Předpokládaná cena druhé etapy obchvatu činí zhruba 1,74 miliardy korun, firmy ale podaly ve výběrovém řízení nabídky na nižší cenu. 

Hlavní stavební práce na přehradě Šance už jsou dokončeny.
Přehrada Šance se pomalu plní, rekonstrukce končí