„Nasazení pracovníků mnoha firem od pondělí do neděle je obrovské,“ míní starosta Ladislav Olšar (ČSSD). „Stavbu železničního koridoru vítáme, protože nám přinese mnoho pozitivních změn. Lepší vzhled nádraží, bezpečné příchody na nástupiště, úpravu okolí nádraží a hlavně - řešení našeho letitého problému, takzvané bystřické myší díry,“ dodal Olšar.

"Myší díra", podjezd na silnici třetí třídy, která vede z centra Bystřice na Košařiska a Milíkov, sloužila dosud i jako výjezd na silnici I/11. „Podjezd svou šířkou a výškou stačil na velice těsný průjezd autobusu. Myší díra byla místem mnoha dopravních nehod, jsme rádi, že nikdy nedošlo k zranění osob, hlavně dětí, které zde procházely do škol,“ řekl starosta.

Poslední auta "myší dírou" projela 14. března.

Zástupci Bystřice, kraje a Správy železniční dopravní cesty se totiž před časem dohodli, že do koridoru bude zahrnuta i výstavba přeložky problémové komunikace.

„V současnosti je polovina svršku podjezdu zdemolována a připravuje se výstavba svršku nového. Poté bude zdemolována i druhá polovina svršku. Nyní je největší problém to, že podjezd není průchozí pro pěší, v tomto místě rovněž končí autobusová doprava,“ poznamenal Olšar s tím, že tento stav potrvá do konce roku. „Investor slíbil, že přeložku vybuduje do prosince, aby autobusy mohly již letos jezdit. Podjezd, který bude trvale sloužit pouze chodcům, bude dokončen do letošního 8. září. O omezeních se snažíme občany informovat. Věřím, že většina z nich nutnost této stavby chápe a bude mít trpělivost.“

Olšar dodal, že obec s autobusovým přepravcem řeší otázku objízdné trasy alespoň jednoho ranního autobusu, aby děti nemusely chodit přes staveniště. „Je zde snaha všech zúčastněných maximálně vyjít dle možnosti vstříc. Když hovořím s našimi občany, tak říkají: Musíme to nějak vydržet. Za vstřícnost a pochopení jim děkuji. “

Výstavba železničního koridoru Bystřice - Mosty u Jablunkova začala oficiálně 20. listopadu. Úsek měří necelých 20 kilometrů, rozpočet akce je pět miliard korun. Celá stavba by měla být dokončena v prosinci 2011. Financuje ji Státní fond dopravní infrastruktury a počítá se financemi z EU.

"Úsek měří sice jen necelých dvacet kilometrů, ale na stavbaře čeká velmi náročný terén Beskyd,“ upozornil loni Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, která je investorem stavby.

Stavba mimo jiné zvýší nejvyšší traťovou rychlost ze současných 100 až na 160 kilometrů za hodinu.

Na trase jsou tři železniční stanice (Mosty u Jablunkova, Jablunkov-Návsí a Bystřice nad Olší) a tři zastávky (Mosty u Jablunkova zastávka, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku).

„Čeká nás velmi náročná stavba podhůřím Beskyd s mnoha mosty. Její součástí je i přestavba tunelu mezi stanicí Mosty u Jablunkova a zastávkou Mosty u Jablunkova se dvěma samostatnými tunelovými tubusy pro jednotlivé traťové koleje. Trať vede v obtížných směrových a výškových podmínkách a násypy jsou místy až patnáct metrů vysoké,“ poznamenal před časem Peter Kuchár, generální ředitel jednoho z dodavatelů stavby.

Úsek vede většinou na stávajícím drážním tělese, jehož historie má 137 let. Je tak již nedílnou součástí krajiny. Ze své původní trasy vybočuje na rozhraní katastrů Jablunkova a Návsí, kde stavbaři musí zvětšit poloměr oblouku trati. Novou polohu bude mít drážní těleso v délce zhruba tří kilometrů i v Hrádku - důvodem je nový průtah silnice I/11.

V optimalizovaném úseku je 15 úrovňových přejezdů. Jedná se většinou o křížení s místními a účelovými komunikacemi, pouze v zastávce Bocanovice se trať kříží se silnicí třetí třídy.

Rekonstruováno bude 22 mostů, další čtyři budou nově postaveny. Na trase vyroste 5 nových podchodů, 6 lávek a další prvky, jako jsou přístřešky pro cestující či protihlukové stěny. Všechny železniční stanice a zastávky budou vybaveny zvýšenými nástupišti pro pohodlnější nástup a výstup.

"Samozřejmostí budou také bezbariérové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí a nové informační systémy," řekl Jan Komárek.

Trať částečně prochází chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko, ale také mezi dvěma CHOPAV - Jablunkovsko a Beskydy. S trasou železnice je víceméně shodná i hranice navrhovaného přírodního parku Slezské Beskydy, a to od státní hranice až k místu, kde se hranice parku od trati odklání severním směrem.

Podle Komárka tak akce klade zvýšené nároky na výstavbu z hlediska ochrany životního prostředí.