Celkové náklady na odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky jsou vyčísleny na 283 milionů korun, z toho přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 143 milionů.

Aby město splaškovou kanalizaci začalo stavět, musí mít dostatečný počet uzavřených smluv s majiteli domů, že se na kanalizaci napojí, aby v budoucnu nemuselo dotace vracet. Zatím se do toho lidem hlavně ve Skalici a Chlebovicích ale moc nechce.

„Kanalizaci chce město vybudovat hlavně z ekologických důvodů. Nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků jsou často svedeny přímo do potoka nebo zasakují do podzemí, což je nepřípustné,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Požár rodinného domu ve Starých Hamrech.
Ve Starých Hamrech hořel rodinný domek

Navíc platí, že majitelé domů musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo musí mít domovní čistírnu odpadních vod či nepropustnou žumpu a k tomu evidovat doklady o vývozu. Pokud nakládají s odpadními vodami jinak, dopouští se přestupku, za který jim může být uložena až stotisícová pokuta.

„Za čističku odpadních vod jsem zaplatil šedesát tisíc korun. Kdybych podepsal smlouvu s městem, ty peníze by přišly vniveč a měl bych další výdaje,“ řekl jeden z obyvatel Chlebovic.

Pokud se lidé nezavážou k napojení se na městskou kanalizaci, město ji stavět nebude a majitelé jednotlivých domů si budou muset kanalizaci v souladu se zákonem vyřešit sami, což je podle magistrátu může vyjít mnohem dráž, než když se připojí na městskou kanalizaci.

Ilustrační foto.
Česko zpívá koledy: Lidé si zazpívají v různých koutech Frýdecko-Místecka

„Majitelům nemovitostí nabízíme, že vybudujeme hlavní kanalizační řad a taky veřejnou část přípojky, která po uplynutí udržitelnosti projektu přejde do jejich vlastnictví, a navíc jim věnujeme vypracovanou projektovou dokumentaci na vybudování přípojky od jejich domu přes jejich soukromý pozemek ke kanalizaci. Majitelé domů tak na své vlastní náklady zrealizují pouze přípojku na svém vlastním pozemku,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že pokud by musela vést soukromá část přípojky přes sousední pozemek, nabízí město pomoc s právním servisem.

Ilustrační fotografie.
Sbírka u vánočního stromu pomůže dobré věci

Magistrát také už několik let nabízí těm, kteří zruší žumpu nebo septik a napojí se na kanalizaci městskou dotaci až dvacet tisíc korun na vybudování kanalizační přípojky. Největší zájem o veřejnou kanalizaci projevili lidé v Lysůvkách, kde by ji chtělo na osmdesát procent lidí. Naopak v Chlebovích a Skalici je zájem lidí o napojení se na kanalizaci chabý.

„Je tady veliká příležitost pro nás všechny jak se společně zodpovědně postavit k budoucnosti krajiny v našem okolí. Stejně jako jsme se postavili zodpovědně k plánované výstavbě obalovny, měli bychom se s rozumem a prozíravostí postavit k možnosti výstavby obecní kanalizace,“ apeloval na obyvatele chlebovický osadní výbor s odkazem na nedávný případ obalovny asfaltových směsí, která i kvůli postoji obyvatel z okolí nakonec v lokalitě nevznikla.

Ilustrační foto.
Lidé viděli medvěda u Pusteven. Není však jisté, že jde o zvíře, které škodilo
Ilustrační foto
Vlak mezi Baškou a Frýdkem srazil člověka