Spolek se bude snažit tyto výdaje pokrýt z prodeje upomínkových předmětů a z finančních darů od sponzorů.