Správa CHKO Beskydy v návrhu uvádí, že z hlediska ochranářského významu jsou nejdůležitější skupinou v PR Ropice ptáci. Zaznamenáno zde bylo 62 druhů, z toho za druhy hnízdící lze nyní považovat 46 z nich. Jsou mezi nimi i zvláště chránění ptáci.

Lokalita Ropice je podle ochranářů jedním z klíčových míst v české části Karpat. Říkají, že PR Ropice umožní usměrnit dosavadní využívání území tak, aby v ekologicky cenných lesích mohly probíhat nerušené přírodní procesy. Mezi hlavní cíle patří zlepšení podmínek pro existenci kriticky ohroženého tetřeva hlušce, zároveň se má intenzivněji pracovat na změně dřevinné skladby.

Území navrhované PR je také prokazatelně součástí trvalého biotopu všech tří velkých šelem.

„Hlavní předměty ochrany živé či neživé přírody, dle našeho názoru, nevyžadují vyšší stupeň ochrany, ale režim CHKO je postačující,“ uvádějí naopak ve společném prohlášení starostové Řeky a Morávky Tomáš Tomeczek a Zdeněk Ševčík a třinecký místostarosta Ivo Kantor.

Omezení turistů, podnikatelů i sběračů hub

Na schůzce se dohodli, že jako zástupci dotčených obcí se zřízením rezervace nesouhlasí, přičemž zdůvodnění vzniku PR považují za nedostatečné. Navrhované změny jsou podle nich nepřijatelné z více důvodů. Jde třeba o omezení turistiky na trase Ropička, Ropice, Kalužný a o přeložení červené turistické značky.

Ropice a Ropička jsou dle starostů významné křižovatky turistických tras. Vadí jim i omezení myslivosti, přičemž není znám názor mysliveckých sdružení. „Rozvoj lyžování v dané lokalitě ustrne bez možnosti modernizace a rozšíření stávajícího areálu. Škody způsobené lyžováním ve volném terénu jsou marginální a ze strany CHKO nadsazené,“ tvrdí dále zástupci Řeky, Morávky a Třince.

Zmiňují i omezení sportovní činnosti, které povede k utlumení pořádání akcí, jako jsou například „5 beskydských vrcholů“ či „Beskydská 7“. Vyhlášení PR bude znamenat i zákaz vstupu do lesa, sběru hub a ostatních lesních plodů. „V návrhu nejsou vyčísleny náklady na náhrady majitelům pozemků, které budou zahrnuty do PR. Tyto prostředky daňových poplatníků lze využít efektivněji,“ tvrdí kritici s tím, že vytvoření PR omezí rozvoj turistického ruchu v dotčených obcích a vznik nových pracovních míst.

Návrh není definitivní, PR se může "očesat"

Tomáš Myslikovjan, který za Správu CHKO Beskydy návrh zpracoval, ve čtvrtek redakci řekl, že stále běží devadesátidenní lhůta, v níž se lze k oznámení vyjádřit. „Proto by nebylo správné na ty připomínky reagovat přes noviny,“ uvedl. Případné námitky však CHKO chce řešit. Myslikovjan upozornil, že to, co je navrhováno, je nepřísnější varianta, přičemž konečná podoba PR se může ještě „očesávat“.

S vyhlášením rezervace se podle něj počítalo v říjnu, nyní to vidí spíše na konec roku. „Mohl by to být takový vánoční dárek pro beskydskou přírodu, ale nechci předbíhat. Někdo se může odvolat, ty lhůty se pak natahují,“ pravil.