Bývalá banka sousedí s Národním domem ve vlastnictví města. V budoucnu by mohly být oba tyto objekty stavebně propojeny a využity k rozšíření kulturních a společenských aktivit. Přibýt by mohl multifunkční sál vhodný pro pořádání divadelních představení, koncertů, ale i kongresů, přednášek a výstav. Magistrát nově vypsal zakázku na zpracování ověřovací studie a investičního záměru. Studie bude sloužit jako plnohodnotný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Záměr na dostavbu multifunkčního sálu a vznik nového kulturního centra je situován do významného městského prostoru, který se uvolnil po zrušení autobusového nádraží a který podchodem navazuje na historické centrum Místku. Po vybudování obchvatu města se předpokládá, že se zklidní doprava na Hlavní třídě, pak by nově mohl být využíván úrovňový přechod. V blízkosti stávajícího podchodu se uvažuje o vybudování obousměrných zastávek MHD. „Jedná se o unikátní příležitost dostavby centrální části Místku, z tohoto důvodu je nutné celý tento prostor vyřešit komplexně,“ píše se v zadání studie.

Předmětem návrhu je situování nového sálu ke stávající zástavbě tak, aby vznikl jeden plnohodnotně funkčně propojený celek. V návrhu se počítá s demolicí přístavby Národního domu a drobných účelových staveb na pozemku města, tedy dílen a garáží. Nový multifunkční sál by měl mít kapacitu 400 až 500 míst.

Zatímco Národní dům a jeho blízké okolí zřejmě čekají změny, plány na rekonstrukci kina Petra Bezruče prozatím utichly. Zastupitelé loni pozastavili projektové přípravy.

Jesle. Ilustrační snímek
Jesle téměř vymizely, zájem o ně ale trvá