Bystřický oddíl moderního pětiboje je líhní reprezentace, aktuálně má asi 150 aktivních členů a získal 38 medailí v různých kategoriích.

Moderní pětiboj je v Bystřici populární a obec plánuje do budoucna zlepšení zázemí pro sportovce v podobě nového Centra olympijské přípravy. Vzhledem k vysokým investičním nákladům stavby, které se pohybují v odhadované výši padesát pět až šedesát milionů korun, je nutné na stavbu zajistit dotace z vnějších zdrojů, provozování zařízení pak bude na obci.

„Nyní jsme ve fázi zjišťování dotačních peněz na výstavbu, pracujeme s různými alternativami, včetně operačních programů i národních zdrojů,“ uvedl Roman Wróbel, starosta obce Bystřice.

Výhoda je, že obec má pro realizaci projektu vhodný pozemek přímo v centru široce rozvětveného sportovního zázemí. Provozní a dispoziční řešení objektu je určeno zejména pro disciplíny šerm a střelbu. Pětibojaři v centru mohou nejen trénovat, ale i závodit.

Vizualizace nového Centra olympijské přípravy v Bystřici.Zdroj: archiv obce BystřiceVizualizace nového Centra olympijské přípravy v Bystřici.Autor: archiv obce Bystřice

V objektu by neměla chybět ani galerie pro diváky, ze které bude umožněn vstup na terasu. Centrum olympijské přípravy by mělo nabídnout zázemí nejen pro sportovce, ale i pro trenéry, regeneraci a v neposlední řadě i veřejnost. Plán pro vytvoření nového zázemí pro pětibojaře existuje už asi 15 let, jeho realizace ale vázla.

„Náš klub už pětkrát žádal o dotaci na tento projekt, ale byli jsme neúspěšní. Od spolupráce s obcí a krajem si slibujeme větší šanci na jeho realizaci,“ uvedl Ivo Konvička, trenér ze Sportovního centra z Bystřice.

Bystřický klub moderních pětibojařů se může pyšnit i mezinárodními úspěchy, jejich odchovanec Marek Grycz skončil skončil čtrnáctý na zářijovém mistrovství světa v Budapešti a zaznamenal svůj nejlepší výsledek na vrcholné seniorské akci. Od elitní desítky ho dělilo pouze pět bodů. Členem bystřického oddílu byl i zpěvák Tomáš Klus, který se v mládí modernímu pětiboji aktivně věnoval a sbíral úspěchy v tomto sportovním odvětví.