V roce 1829 měla Moravská Ostrava pouhých 1752 obyvatel, na přelomu 19. a 20. století dosáhlo toto číslo třiceti tisíc. Nejvíce jich sem přicházelo za prací z Haliče, Polska, sousedního Pruska a Valašska.

Vznikla zde multietnická pospolitost. Každá skupina si sem přinesla také své vánoční koledy. Kromě německých zatím opomíjených a neprozkoumaných jsou například českými folkloristy pečlivě sebrány a zpracovány všechny regionální varianty vánočních koled.

Velkým mezníkem, pokud jde o lidové zvyky a hlavně koledy na Ostravsku, byla první světová válka. Během ní neměl nikdo chuť koledovat, hrát vánoční hry a vůbec se okázale radovat.

Tak se to lidé odnaučili; každá válka je kulturní prázdnota. Z dávných zvyků a koled přešlo do doby první republiky jen málo. Zejména lidé, kteří se přistěhovali za prací z venkova, toho litovali. Už jen vzpomínali, že třeba v nejstarších slezských koledách vystupovali nejčastěji Bůh, Matka boží, andělé a sousedé.

Opěvovala se cesta do Betléma. Zvlášť živé vánoční hry a koledy pocházely z Valašska a hlavními postavami v nich vždy byli Bača, Mičula, Vacula a anděl.

Nejrozšířenější byla ještě na přelomu předminulého století hra, která na Ostravsko přišla z Polska, kam připutovala ze Slovenska. Valašsko, Lašsko, část Slezska, Těšínsko a severozápadní Slovensko patřily k jednomu kulturnímu okruhu. Ve hře vystupovali Fedor, Stacho, Kubo, Gryco a anděl. Vánoční hry se ve třicátých letech minulého století už téměř nepraktikovaly, zbyly jen koledy, u nichž šlo ještě poznat, odkud do Ostravy připutovaly. Některé byly vtipné, jiné dojemné.

Nová tradice: přijďte si s Deníkem zazpívat koledy

Užve středu 14. prosincev 18 hodin se na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční jedinečná předvánoční akce. Hromadné zpívání tří tradičních koled.Přijďte si s Deníkem zazpívat koledy. Založme společně novou tradici


Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. Máte rádi tyto klasické koledy a rádi si je v tomto období prozpěvujete? Pak se přidejte k velké skupině lidí, kteří si tyto vánoční písně zítra vpodvečer společně zanotují na Masarykově náměstí v centru Ostravy v rámci akce Česko zpívá koledy - více zde.Texty koled ke stažení najdete zde

Ukázky méně známých vánočních koled

Dyby bližéj při salaši
boží Betlém stál,
také bych já, chromý Valach,
doma neostál,
běžel bych tam bez pobídky,
pozdravil bych Pána hezky,
on by se zasmál.
(Z Valašska)
Sedzi vrabček na piliri
a speva si čviri, čviri,
a pinečka pin, pin, pin,
narodzil se Boži Syn.
(Z Lašska)
Ja k vam idu na koledu,
jak nědatě, hned pojedu,
do komurky s hačkem,
na buchetky s mačkem,
co se jednuc naperu.
(Z Ostravy)
Mistře nad mistry vyučony
a po školach vycvičony,
povědz mi, co to jest,
povědz že mi, co som dva?
Dvě tablice Mojžišove,
napisal jich Pan Bug sobě,
jeden přijde, jeden je,
co nad nami kraluje.
(Z Jablunkovska)
Sam pan Ježiš mšu služil,
snubi lilijum!
Ej, srubili,
štyry byly, chyle byly,
prochyle, chylinaj,
prosim tebe, něbrukaj,
chylinaj, promachajer bur,
zeleny haj.
(Z Ratiboře)
Šulome se, šulome koleda.
Pana sobě hledame koleda, hej!
Pan sedi za stolem koleda.
Břinko sebe tolarem koleda, hej!
Panbu mu jich tež naspoř koleda.
Ať nam do tež jeden groš
koleda, hej!
(Ze Sedliště)
Zagrmjalo, rumjalo v městě Betlemě,
něbylo, něbylo Jozefa doma.
Kdežeš ty, Jozefě, kdežeš ty byvol,
v Betlemě, v Betlemě diťontku zpivol.
Křičonci, plačonci před nim klenkajom, pastyři, pastyři muldanky grajom.
Smiluj še, smiluj še, naš věčny Paně, bez tebě, bez tebě nic se něstaně.
(Z okolí Hrčavy)