Podle odlitku na zachovaném zvonu se počátky již zaniklého kostela v Bystřici datují do roku 1584. Kostel byl postaven až o tři roky později v roce 1587.

V roce 1748 byla nutná oprava střechy kostela. Dovnitř totiž zatékalo a vlhkost postupně narušovala dřevěnou stavbu. Vendryňský farář Hackenberg nalezl při této opravě tajnou schránku. Ta v sobě ukrývala liturgické předměty ze stříbra. Skříňku zde ukryli místní evangelíci při předávání kostela katolické církvi.

V roce 1781 došlo k vychýlení věže kostela a hrozilo, že se zřítí nosné trámy a stěny. V roce 1801 se vše opravilo včetně nového stropu. V roce 1820 se vybudovaly zděné základy. Kostel byl ještě několikrát opravován. Poslední mše se zde konala 24. ledna 1897. Kostel se poté rozebral a dřevo se prodalo v dražbě. Stavební povolení na vybudování nového kostela bylo připraveno již v roce 1896.

V obci bylo ale málo katolíků a na kostel se ve veřejné sbírce nevybralo dost peněz. Stavební rada Albín Prokop navrhl postavit místo zděného kostel dřevěný. V zimě roku 1897 začali farníci z okolních vsí dovážet dřevo. Základní kámen nového kostela byl požehnán 9. května 1897.
Nová stavba kostela byla dokončena v roce 1897 podle návrhu architekta Albína Prokopa. Je v romantickém stylu s bohatě vyřezávanými prvky v interiéru.

V původním kostele se nacházely dva vzácné oltáře – jeden byl z roku 1588, který se nachází v bývalém zámečku arcivévody Bedřicha ve Visle. Druhý, který je o dost mladší, se nachází v bystřickém kostele.

Je trojdílný s biblickým motivem a slouží jako levý boční oltář. Je zde i nový, který se postavil v roce 1907. Ve věži byl znovu zavěšen zvon s letopočtem 1584. Zakoupil se zde například stříbrný relikviář. Kostel je zapsán jako kulturní památka České republiky.

Klára Kubiesová