Přestavba města probíhala od počátku šedesátých let minulého století. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty občanské vybavenosti. Vznikl obchodní dům Riviera a kino Petra Bezruče. Součástí byl i park. Kromě výsadby zeleně tu byl i poměrně velký okrasný bazén s fontánou, chodníky, lavičky a veřejné osvětlení.

Parkem vedla i páteřní pěší trasa z centra Místku k sídlišti Riviera II. Úprava celého prostoru parku byla dokončena okolo roku 1970. Vysazena byla hustá řada dřevin podél Frýdlantské ulice, která měla odclonit park od vlivů frekventované dopravy. V osmdesátých letech dvacátého století působil problémy především chátrající okrasný bazén a technologie fontány.

Komenského sady ve Frýdku u silničního průtahu.Zdroj: Deník / Lukáš Morys

Nakonec bylo rozhodnuto fontánu zcela zrušit a bazén zavézt zeminou a osázet zelení – zčásti keři a zčásti květinami. Velké změny nastaly v souvislosti s budováním průtahu městem v druhé polovině sedmdesátých let i v sadech Bedřicha Smetany. U mostu přes Ostravici byla původní komunikace rozšířena směrem do sadů, a tak byl z výměry ubrán pás asi 20 metrů široký. Památník Pěvci Slezských písní byl přemístěn do parku u kina Petra Bezruče.

Velkým zásahem bylo vybudování nové obslužné komunikace z Třebízského ulice k budově dnešního obvodního oddělení policie a zadnímu traktu kina Vlast a Českého domu. Z nového průtahu nebylo možné žádné odbočení k těmto budovám. V důsledku této stavby byla zlikvidována také velmi oblíbená zahradní restaurace V Sadech, obsluhovaná z Českého domu – teď byla odříznuta touto komunikací. Současně bylo upraveno a rozšířeno také autobusové stanoviště. To zabralo další část sadů. Byla zlikvidována alej a přístupový chodník do sadů od místa památníku Pěvci Slezských písní. Zlikvidováno bylo také původní řešení hlavního vstupu do sadů.

Ilustrační foto.
Senioři se dočkají bezbariérového bydlení