Původně mělo být sanatorium, které je dnes jedním ze symbolů Jablunkova, postaveno buď v Dolní Lomné, nebo v Nýdku. Zájemci se o jeho historii, vzniku a budování mohou dozvědět i z naučné stezky, která vede parkem u sanatoria.

Fryštátská pojišťovna prováděla v zimě 1923 a na jaře 1924 na Těšínsku terénní a klimatický výzkum. Cílem bylo nalézt vhodné místo ke stavbě léčebného ústavu pro své tuberkulózní členy a jejich rodinné příslušníky. Nakonec byl zvolen Jablunkov.

Lékař Josef Sikora, který se v Jablunkově těšil velké oblibě, odkázal objekt někdejšího velkého mlýna v osadě Lazy nejmenované instituci k přeměně na ústav s čistě humánním posláním. Původní léčebnu v Jablunkově tak založila Okresní nemocenská pojišťovna ve Fryštátě. V lednu 1925 byla léčebna přepsána na spolek Slezská humanita v Orlové. Důvodem byly spory mezi městem a pojišťovnou o platnosti darovací smlouvy. V té době bylo v budově celkem 38 lůžek pro nemocné.

Základní kámen první budovy byl položen 29. června 1927. Takzvaný Johanisův pavilón byl postaven na počest tehdejšího ředitele Ústředního svazu nemocenských pojišťoven se sídlem v Praze. Otevřen byl 23. prosince 1928 se 120 lůžky. Spolek Slezská humanita začal mít finanční potíže. Jeho sloučením se spolkem Ochrany zdraví vznikl dobročinný spolek Humanita pro zemi a sanatorium získalo nového ředitele MUDr. Bohumila Urbančíka.

Nový majitel spustil 28. května 1933 stavbu ústavu podle nejmodernějších lékařských a technických zásad. Nová budova byla předána 23. srpna 1934. Na řadu přišel také starý pavilón, který dostal nový vzhled. Slavnostní otevření sanatoria s kapacitou pro 270 pacientů proběhlo 26. a 27. října 1935. Svými parametry dosahovalo špičkové mezinárodní úrovně. Sanatoriu se však nevyhnula ani válka. Koncem roku 1939 ho převzali Němci, v květnu 1940 zde zřídili lazaret pro vojáky. Zbytek budovy sloužil německým civilistům s tuberkulózou.

Rekonstrukce válkou zničeného sanatoria trvala skoro rok. V únoru 1946 se do pavilónu B nastěhovali noví pacienti. V roce 1968 bylo akutní TRN oddělení Nemocnice s poliklinikou Třinec-Sosna přesunuto do sanatoria. Vlastníků sanatoria bylo několik. Od roku 2008 jím je Moravskoslezský kraj.