Silniční průtah, který prochází Frýdkem-Místkem a rozděluje město na dvě části, patří k nejzásadnějším stavbám ze socialismu, které přeměnily tvář Frýdku i Místku. Rozhodnutí o vedení průtahu městem padlo před zhruba padesáti lety, ještě dlouhé roky ale trvalo, že se práce daly do pohybu.

Diskuse s nejrůznějšími rozbory, zdali vybudovat průtah, nebo obchvat, byla podle dobových záznamů vedena v odborných kruzích i v laickém podání téměř všude. „Nekonečné řetězy automobilů proudí městem ve všední dny. A co teprve v pátek, sobotu či neděli. To se cesty na Frýdlant n. O., na Český Těšín mění v rozvodněnou řeku. A automobilů neustále přibývá. Muselo se hledat řešení,“ píše se v kronice Frýdku-Místku za rok 1978.

Při rozhodování hrály roli například dopravní průzkumy. V kronice Frýdku-Místku se uvádí, že podle směrového dopravního průzkumu z roku 1967 bylo zjištěno, že zhruba pouze čtvrtina vozidel městem projíždí, převážnou zátěž tvoří místní doprava. V případě, že by se přistoupilo na budování obchvatu, zůstala by převážná část dopravy v srdci města.

Celá výstavba byla s ohledem na náročnost rozdělena na několik staveb a etap.

V říjnu 1976 bylo dokončeno rozšíření mostu přes řeku Ostravici jako jedna ze staveb průtahu městem. „Na státní silnici I/48, která vede městem m. č. Místek, byla v říjnu 1977 slavnostně zahájena doprava na mimoúrovňové křižovatce silnic I/48 a II/484 u bývalých benzínových pump. Byla zahájena další etapa výstavby průtahu od této křižovatky po ulici Palackého včetně výstavby mimoúrovňového podchodu na křižovatce ulic Ostravské, Frýdlantské a Janáčkovy. Stavba dopravního objektu na mezinárodní silnici E7 byla zahájena v roce 1972 a dokončena dva měsíce před oslavami 60. výročí VŘSR,“ zmiňuje se kronika města za rok 1977.

Komunikačnímu tahu dálničního charakteru musely uvolnit cestu mnohé budovy. „Bude to bolestný i nákladný zásah do starobylého města, ale bude-li vyřešen esteticky i prakticky, může být ozdobou města,“ stojí v městské kronice za rok 1978. Už v devadesátých letech se ale kvůli husté dopravě začalo mluvit o potřebě vybudování silničního obchvatu města, dokonce se podnikly první kroky. Stavět se ale začalo až loni na jaře.