Vendryňské vápenné pece vznikly na začátku 19. století, kdy docházelo k dalšímu rozvoji vápenictví. Prováděl se zevrubný geologický průzkum karpatských svahů s cílem najít ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren.

Na území obce Vendryně se ruda těžila pro huť v Ustroni. To se změnilo s nově vybudovanou hutí v Třinci. Kromě rudy se těžil také vápenec. Ten se těžil ve třech lomech a vypaloval se ve dvou pecích. Pro okolní uživatele tak byly pece v provozu i po roce 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro její malou vydatnost. Výroba vápna probíhala tak, že se do šachty střídavě naváželo uhlí a vápenec, takzvaná vsázka.

Uhlí sloužilo jako zdroj tepla pro tepelnou reakci, při které se vápenec postupně vypaloval na pálené vápno. Zplodiny odcházely komínem z pece. Vsázka postupně klesala šachtou dolů, kde již dělníci vyhrabávali pálené vápno, které bylo předáváno dál ke spotřebitelům. V době, kdy se pece provozovaly, se opravovaly velmi jednoduchým způsobem. A to formou vyzdívání. Pro udržení jejich stability se používaly ocelová obinadla a výztuže.

Vendryňské vápenné pece jsou dvě. Starší pec je kamenná, má kruhovitý tvar a je vysoká 9,3 metru. Její stabilitu zajišťují ocelové obruče. Novější pec je z cihel, má také kulovitý tvar a vysoká je přes 10 metrů. Po svém obvodě má pět ocelových obručí, které zajišťují její stabilitu. Obě pece mají dva otvory – jeden pro násyp vsázky, druhý pro odběr vypáleného vápence. Zachoval se také jeden navážecí vozík.

Provoz pecí byl definitivně ukončen v roce 1965, kdy byla ukončena i těžba v přilehlých vápencových lomech. Pece se nezbouraly, naopak už za sebou mají i rekonstrukci.

„Wopienky“, jak jim místní říkají, jsou volně přístupné veřejnosti. Nacházejí se u konečné zastávky autobusové dopravy z Třince. Posezení nabízí přístřešek, u kterého je také informační tabule, která prozradí, jak to s těžbou všechno bylo, parametry stavby a spoustu dalších zajímavých informací. Kolem pecí vede také naučná cyklostezka.

Cyklostezka, ilustrační foto.
Cyklostezka údolím Lomné se rozšíří o nové kilometry