Z úřadu bude nově magistrát a starostka Věra Palkovská se stane primátorkou. „Otevírají se nám nové možnosti z pohledu získávání dotací, a tím i nové možnosti pro udržitelný rozvoj města. Získali jsme také lepší postavení při strategických vyjednáváních a v neposlední řadě získalo město vyšší prestiž a důležitost,“ podotkla Věra Palkovská.

Příslušnou novelu zákona předevčírem podepsal prezident Miloš Zeman. Třinec se stane jediným statutárním městem v republice, ve kterém žije méně než čtyřicet tisíc obyvatel. Poměrně bouřlivou diskusi vyvolal návrh při nedávném projednávání v Senátu.

Odpůrci argumentovali hlavně tím, že kraj tíží jiné a důležitější problémy, podle třinecké radnice si však město zaslouží patřit mezi statutární.

„Dlouhodobě jsme vnímali zájem partnerů z řad podnikatelských subjektů a občanů o možnost stát se statutárním městem. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale pro Třinec je charakteristická odvaha pouštět se do odvážných věcí. Význam města dle mého názoru nelze měřit pouze počtem obyvatel či rozlohou a žádný zákon nevymezuje přesná pravidla pro to, které město může status statutárního města získat. Je právě v rukou zákonodárců, aby rozhodli, zda si město statut zaslouží či nikoliv,“ uvedla starostka.

V Moravskoslezském kraji se ke statutárním městům dosud řadí Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. Změna statutu Třince nepřinese žádné výraznější změny z pohledu administrativy. „Nechceme Třinec členit na městské obvody s vlastními orgány samosprávy,“ doplnila Palkovská. Město v září uspořádá oslavnou veselici na náměstí Svobody.