„Myslím si, že ano. Je to na katastru Návsí, proč by tam měl figurovat Jablunkov?“, uvedla. Stanice měnila svůj název několikrát, ale město v něm figurovalo desítky let. „Jaký byl původní název, to nevím, ale bylo tam i Návsí u Jablunkova, pak Jablunkov,“ vzpomínala Husarová.

Obec se vyvíjela samostatně až do roku 1960, kdy došlo ke sloučení s Jablunkovem. Obnova samostatnosti přišla v roce 1994. A už tehdy se o podobu nádražního nápisu radní a zastupitelé přeli. „My jsme chtěli Návsí, ale bylo to finančně nákladné. Udělali jsme kompromis,“ uvedla Husarová. Nedokáže prý odhadnout, zda hlasů, aby se název nádraží zkrátil, byla většina – a k požadavku se nikdy žádné referendum neuskutečnilo. Internetové stránky Jablunkova zmiňují, že v roce 1996 byl „vyřešen spor“ o název nádraží tím, že železniční stanice dostala jméno Jablunkov – Návsí. Vydrželo to třináct let.

O to, zda bylo přejmenování stanice nutné, se vedou spory také na internetu. Někteří změnu vítají, protože odkaz na Jablunkov mohl být pro cestující zavádějící, jeden z železničních nadšenců ale krok označil za „kravinu“. „Název nádraží přece často nekopíruje katastr, ale spíše spádovou oblast. Navíc Jablunkov a centrální část Návsí tvoří jeden stavební celek, kde jsou hranice obou obcí, určuje jen tabule u cesty,“ píše v diskuzi na českém dopravním serveru www.k-report.net.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský redakci řekl, že archiv se všemi dobovými názvy jednotlivých železničních stanic sice existuje, ale je již majetkem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Kdyby ale řekli, kdo ho má. Nás je asi deset tisíc zaměstnanců,“ smál se Jiří Šťastný ze SŽDC. „Já mám s sebou v kanceláři jízdní řád z roku 1950, ten mi bylo líto vyhodit. Ze zvědavosti se podívám, jak se tam ta stanice jmenuje,“ pravil Šťastný. A hned přidal další variantu: „Je tam napsáno Návsí – Jablunkov.“

Změnu názvu prosadila obec, která o to prostřednictvím dopravce, tedy Českých drah, požádala Drážní úřad. „Ten vydal rozhodnutí, kterým změnil název pouze na Návsí,“ řekl. Stejnou cestou se ve stanici ocitly i dvojjazyčné nápisy.