Příjemným zpestřením proto mohou být zejména návštěvy dobrovolníků, kterých se nově dočkají například pacienti Nemocnice Podlesí. Na zdejší chirurgické oddělení dochází dva dobrovolníci, kteří si se zájemci chodí povídat, hrát deskové hry nebo jim třeba čtou.

Cílem spolupráce nemocnice a dobrovolnické organizace ADRA je zajistit zájemcům možnost odreagování a sociálního kontaktu i v rámci pobytu v nemocnici. „Zejména pro dlouhodobě hospitalizované pacienty, za kterými nedocházejí blízcí, je pobyt v nemocnici psychicky náročný a jakékoliv zpestření je pro ně příjemnou změnou. Prostřednictvím dobrovolníků navíc získávají kontakt se světem mimo nemocnici, což je nesmírně důležité pro zachování duševního zdraví,“ vysvětlila Regina Gryczová, manažerka kvality Nemocnice Podlesí.

Návštěv dobrovolníků mohou aktuálně využít pacienti chirurgického oddělení Nemocnice Podlesí, časem by nemocnice ráda rozšířila tuto možnost i pro další oddělení. „Aktuálně dochází za našimi pacienty podle požadavků zhruba jednou týdně dva zkušení muži, kteří si s pacienty povídají nebo podnikají aktivity podle přání a možností pacientů. Jejich přítomnost tady vnímáme jednoznačně pozitivně a jsme moc rádi, že našim pacientům věnují svůj čas,“ řekla Regina Gryczová s tím, že další zájemce o práci dobrovolníků nemocnice velmi uvítá.