Zastupitelé města odsouhlasili nové obecně závazné vyhlášky, podle kterých se změní splatnost dvou nejčastějších poplatků. Poplatky za svoz a likvidaci odpadů dosud mohli lidé ve Frýdku-Místku městu hradit ve dvou splátkách, vždy ke konci března a ke konci září. Nyní bude splatnost poplatku jednorázová, a to ke konci května. „

Z důvodu snížení administrativních nákladů navrhujeme změnit splatnost poplatku u fyzických osob, které mají ve Frýdku-Místku trvalý pobyt tak, že poplatek bude splatný jednorázově nejpozději do 31. května. V případě, že je poplatek odváděn prostřednictvím společného zástupce, tedy správce nebo vlastníka bytového domu, splatnost ve čtyřech splátkách zůstane zachována,“ vysvětlila primátorka města Eva Richtrová (ČSSD).

Zachována zůstane rovněž splatnost poplatku u rekreačních staveb, a to vždy ke 30. červnu. Za tisk a rozesílání poštovních poukázek k poplatkům za odpady vloni město zaplatilo přes 718 tisíc korun. „V případě splatnosti poplatku jen jednou ročně však budou náklady na tisk a rozesílání poštovních poukázek činit jen 360 korun za rok,“ upřesnila primátorka.

Podobně tomu bude i se splatností poplatků za psy. Ty byly dosud splatné při částce do 500 korun jednou ročně, vždy ke konci března, a nad 500 korun ve dvou splátkách, vždy ke konci března a září. Nyní bude poplatek za psy splatný jednorázově, a to nejpozději do konce května. Tisk a rozesílání poukázek k poplatkům za psy prozatím město přišlo téměř na 60 tisíc korun. „V případě splatnosti poplatku jednou ročně město ušetří kolem deseti tisíc korun,“ uvedla Eva Richtrová.