„Důvodem snížení ceny je rozdíl mezi cenou předběžnou a cenou výslednou. Koncem roku je vždy stanovena předběžná cena tepla na rok příští. Vychází z předpokládaného prodeje v daném roce a nákladů spojených s výrobou a rozvodem tepla. Tato cena není cenou konečnou, může se změnit, zejména v návaznosti na zimní období," uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Výsledná cena je stanovena po ukončení kalendářního roku, kdy už jsou známy údaje skutečného prodeje tepla a nákladů na jeho výrobu a rozvod. Pro rok 2016 je výsledná cena pro ústřední vytápění 524,60 koruny za gigajoule bez DPH a pro ohřev teplé vody 475 korun. V porovnání s rokem 2015 byl rok 2016 chladnější. Tepla bylo spotřebováno více, tudíž i náklady na jeho zajištění byly vyšší. Za vytápění za rok 2016 tedy obyvatelé zaplatí v průměru o 437 korun více než v předchozím roce.

„V konečném důsledku můžeme konstatovat, že naše celkové náklady a zisk v cenách tepelné energie pro ústřední vytápění i pro teplou vodu mají převážně klesající tendenci, a to i přesto, že náklady na nákup tepelné energie od našeho dodavatele mírně stoupají," řekl člen představenstva společnosti Svatopluk Eliáš.

Podíl nakupovaných komodit v rámci tepelné energie činí 72 procent. To znamená, že náklady na chod společnosti a zisk je tvořen z 28 procent. Městská společnost modernizovala svá zařízení, což vedlo k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. „Mimo jiné pořídila regulační techniku a v rámci rekonstrukcí přistoupila k nové úsporné technologii spojené s pokládkou předizolovaného potrubí, což mělo zásadní vliv na nakládání s tepelnou energií," poznamenal primátor Michal Pobucký. Předběžná cena tepla pro rok 2017 je i s ohledem na nynější mrazivou zimu stanovena pro ústřední vytápění na 548,80 koruny a pro ohřev vody na 487,90 koruny za gigajoul. Distep zásobuje tepelnou energií a teplou užitkovou vodou přibližně osmnáct tisíc frýdecko-místeckých domácností.