Stavba se neobejde bez komplikací. Třinecká zastupitelka Anna Bystrzycká tvrdí, že řidiči nákladních aut, kteří na staveniště přijíždějí, porušují dopravní předpisy, a to například tím, že vjíždějí na chodník. Šoféři podle ní rovněž nerespektují ani plnou čáru v podjezdu. „Je to tam opravdu nebezpečné, lidi to děsí," prohlásila Anna Bystrzycká.

Městští strážníci už dostali pokyn, aby ve spolupráci s Policií ČR lokalitě věnovali zvýšenou pozornost. Řidiči, kteří by byli přistiženi při porušování předpisů, mají být patřičně „odměněni".

„My samozřejmě dopravu regulovat nemůžeme," uvedl Zbyněk Sommer, jenž investora zastupuje. Podle třineckých úředníků dopravní řešení schvaloval příslušný stavební úřad, kraj a policie.

Zbyněk Sommer řekl, že otevření obchodního centra se předpokládá letos v prosinci. Anna Anna Bystrzycká tvrdí, že dělníci, kteří na stavbě pracují, již dříve mluvili o konkrétním obchodním řetězci. Zajímá ji prý ale hlavně to, jak moc se v dané oblasti zvýší frekvence dopravy.

O stavbě se v Třinci mluvilo několik let. Město si v souvislosti s projektem kladlo několik podmínek, například zachování přímého pohledu z náměstí směrem k nemocnici na Sosně. Stavba musí být zároveň v souladu s územním plánem. Investor tak často komunikoval i s architektem města.

S lokalitou za tratí má radnice velké plány. Starostka Věra Palkovská upozornila, že na stavbu podjezdu Via Lyžbice se podařilo získat dotaci i díky příslibu, že rozvoj této části Třince bude pokračovat. Další etapa přinesla rozšíření Šeříkové ulice a vyřešení křižovatky za podjezdem. „Původně jsme měli zájem vybudovat ‚téčko', které by našim potřebám stačilo. Ale vlastník soukromých pozemků se tam v souladu s územním plánem rozhodl vybudovat obchodní centrum, takže byl požadavek, že místo ‚téčka' tam bude ‚kruháč'. Ten je samozřejmě dražší, tudíž se vlastník zavázal, že rozdíl mezi ‚téčkem' a ‚kruháčem' zaplatí. Toto všechno platí, akorát došlo ke změně vlastníka, tedy toho, kdo má s městem uzavřený příslib," vysvětlila starostka.

Pokud jde o další plány města, třetí etapa počítá s ambiciózní stavbou s pracovním názvem Via Sosna. Stavba, která vyjde zhruba na 200 milionů korun, má dopravně propojit centrum Třince s krajskou nemocnicí a sídlištěm Sosna. Lidé se jí dočkají nejdříve za pět let.