„Záměrem bylo v minulosti upravit plochu mezi tělocvičnou a poštou. Po nenalezení shody byl navržen prostor na vybudované ploše za tělocvičnou. Tyto dva návrhy ale předešlým zastupitelstvem neprošly. Letos však stejný místní projektant Josef Laža, jenž se specializuje na silniční dopravu, na základě požadavku ředitele školy navrhl další variantu, která se dotáhla do úspěšného konce. Jsem upřímně rád, že se to podařilo," neskrýval spokojenost s konečnou podobou dopravního hřiště člen dopravní komise v Palkovicích Petr Gřes s tím, že po třech letech hledání vhodného umístění si žáci budou moci osvojovat dopravní dovednosti pod vedením zkušených pedagogů.

Samotné hřiště je koncipováno tak, že umožňuje modelovat nejběžnější dopravní situace, do kterých se může mládež ve skutečném provozu dostat. Návrh projektanta překreslili učitelé na asfaltovou plochu školního hřiště, které se už na konci školního roku doplnilo o dopravní značky.

Jelikož se hustota dopravy neustále zvyšuje i v Palkovicích, které často trápí neukáznění řidiči, někteří lidé bombardují obecní úřad stížnostmi a různými podněty. „Současná dopravní komise se těmito podněty občanů intenzivně zaobírala. Zafungovat může komplexní opatření, které se týká řešení změn v nejfrekventovanější části obce. Zpracovaný návrh obsahuje tři místa pro přecházení. Jedná se o autobusovou zastávku Tomis, prostory před základní školou i sousední prodejnou Modrá Labuť a úsek od lávky přes potok k domu služeb," vyjmenoval nebezpečná místa Petr Gřes. Samotné úpravy jsou navrhovány z větší části bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů do komunikace i okolí. „Jde o osvědčené psychologicky zvýrazňující optické prvky vodorovného dopravního značení a doplňky, které mají pozitivní vliv na chování účastníků provozu," uzavřel Gřes.