Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Žabeň?
Žabeň představuje menší, obec ležící mezi dvěma městy Frýdkem-Místkem a Ostravou. Protékají ji dvě řeky mohutná Ostravice a menší Olešná. Momentálně tady žije 950 obyvatel. Jsme malí však jen rozlohou, protože vždy říkám „není malých obcí“, každá má velký význam pro své obyvatele, má svou historii, své osobnosti, krásy přírodní či vytvořené lidmi.

Je Žabeň něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?
Výjimeční jsme už tím, že naše obec je hustě protkaná dráty elektrického vedení. Ty jsou vidět na každém kroku. Mnohdy tak lemují překrásné výhledy na panorama Beskyd s Lysou horou, která je z Žabně nádherně vidět. A obklopují nás velké průmyslové areály. Ať už je to Lenzing Biocel Paskov, tak z druhé strany bývalý Důl Staříč I a rozvodny ČEZu a ČEPSu. A asi nikdo neví, že v Žabni máme i hrad. A sice na zahradě manželů Lukšíkových. Lidé procházející kolem nestačí zírat. Někteří říkají, že něco takového ještě neviděli.

A jak se v Žabni žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Toto je otázka spíše na obyvatele, ale myslím si, že se jim v Žabni žije dobře, protože v posledních letech tady vyrostlo hodně rodinných domů. A nejsou to jen noví občané, ale i děti z tradičních rodin, které dorostly, vystudovaly a vrací se bydlet do Žabně. Místní oceňují především klid a bezpečnost, dobrou dostupnost do zaměstnání a škol. A když se vrátí domů, jsou hned v přírodě. Kupříkladu během procházek jsem zjistil, že v Žabni máme místa připomínající prales. Vůbec jsem o nich nevěděl. Takže je stále co objevovat.

Andrea Filipcová je obecní fotografkou Žabně. Dokumentuje veškeré akce a život v obci.
Dokumentuje život v Žabni. Při focení venku někdy vadí husté dráty

Když byste měl někoho pozvat do Žabně, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Většina lidí Žabní jen projede, ale jak jsem už řekl je zde mnoho míst, která stojí za vidění. Mnoho cyklistů projede Žabní po cyklostezce z Ostravy do Beskyd a ani neví, že splav na Ostravici je v Žabni. Znalí poměrů se rádi zastaví v Restauraci U Čápů. A není to jen příroda, která je u nás zajímavá. V průběhu roku se tady koná celá řada akcí, a to díky aktivním místním spolkům, kterými jsou TJ Sokol Žabeň, Sbor dobrovolných hasičů Žabeň a Klub důchodců Žabeň. Za zmínku stojí Obecní pouť, která bývá na programu v zimě. Každoročně je to vždycky první pouť, která se koná v tomto regionu. Spoustu zábavy a veselí pak vždycky nabídnou Obecní a Kloboučkový bál. Mezi pravidelné akce se řadí pochování basy či smažení vaječiny. Svou tradici v kalendáři akcí pak má Benátská noc. Na konci roku pak nesmí chybět rozsvícení vánočního stromu a Živý Betlém v Kapli sv Fabiána a Šebestiána. Na této akci se doslova sejde celá vesnice a popřejeme si navzájem pěkné Vánoce, rozdáme obecní kalendáře a zazpíváme koledy a vánoční písně.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Žabni?
Asi jako všude jinde. Výborné bylo určitě to, jak se lidé semkli a dokázali si navzájem pomáhat. Šily se roušky, jezdili jsme pro nákupy a vozili je těm, kteří si je nemohli sami obstarat. Za to patří všem veliké poděkování. Obci se podařilo nakoupit nanoroušky a respirátory a rozdali jsem je potřebným.

Jaké jsou plány Žabně dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?
Plány máme poměrně veliké a některé už realizujeme. Stavíme novou budovu mateřské školy a tělocvičny. Jedná se o stavbu za 60 milionů korun. Dalších 22 milionů spolkne rozšíření čističky odpadních vod. V budoucnu pak chceme upravit centrum obce takovým způsobem, aby přirozeně propojilo starou a novou část Žabně. Staráme se i o krajinu a k vysazeným stromům a obnoveným mezím, chceme vysadit mohutnou hradbu vzrostlých stromů a keřů jako izolační zeleň kolem okolního průmyslu. Žabeň je prostě dobré místo k životu, je zde bohatý spolkový, kulturní život, sportovní vyžití a dobrá pospolitost, kterou prostě lidé cítí a váží si ji.