V obci se totiž již delší dobu hovořilo o tom, že prostory žabeňské knihovny jsou pro čtenářskou obec nevyhovující a že neodpovídají potřebám veřejnosti. „Z těchto důvodů bylo do strategického plánu rozvoje obce zařazeno a zastupitelstvem schváleno vybudování nové knihovny, prostornější, kulturnější a s veřejně přístupným internetem,“ řekl starosta Žabně Vítězslav Klega s tím, že aby zabili dvě mouchy jednou ranou, byl zvolen prostor nad obecní restaurací, kde dosavadní rovná střecha působila nemalé komplikace.

Následně byl vypracován projekt, podle kterého došlo k obestavění prostoru nad restaurací a zastřešení tzv. mansardovou střechou, čímž vznikl prostor pro novou knihovnu. „Jelikož nebylo v silách obce tuto finančně náročnou investici zvládnout, využili jsme možnosti a požádali o dotaci v rámci regionálního programu. Výsledkem našeho snažení je, že výše dotace činí 92,5 %. Rozdíl mezi přiznanou dotací a konečnou cenou díla, který činí asi 1,5 milionu korun, uhradila Obec Žabeň z vlastních prostředků,“ vysvětlil starosta.

Práce na kulturním domě spočívaly v rekonstrukci zastřešení společenského sálu, rekonstrukci zastřešení nad restaurací, dostavbou druhého nadzemního podlaží nad restaurací a stavbou terasy, přičemž posledně jmenovaná není součástí dotace, neboť nemá nic společného s knihovnou. Celá akce byla v Žabni pořízena nákladem 6,5 milionu korun.

V současné době je stavba hotová a začala sloužit veřejnosti. „Vznikem a uvedením do provozu nové knihovny se podařilo naplnit komunitní poslání knihovny jako kulturního centra obce. Vznikl nový prostor pro veřejný internet a malou studovnu, kde bude možno provádět kopírování a tisk materiálů z knihovny i internetu. Součástí knihovny bude i koutek pro rodiče s dětmi a v neposlední řadě zde bude umožněno pořádání různých besed, výstavek a podobných akcí pro širokou veřejnost,“ uzavřel starosta.

Zájemci mohou knihovnu navštívit ve středu 16. prosince v době od 13.30 do 17.30 hodin, následně bude knihovna do 3. ledna zavřena. Od ledna 2010 je půjčovní doba vždy v pondělí a středu v době od 13.30 do 17.30 hodin.

KNÍŽKA VERSUS TELEVIZE A DVD (glosa autora článku)

Knížky to mají v dnešní době velice těžké, protože jejich konkurence je veliká. V čase našich babiček nebývaly televize a o počítačích se lidem zdaleka ani nesnilo. Proto, když lidé měli čas, tak si povídali, nebo usedli ke knížce a nechávali se unášet dějem, který jim autor nabídl. Však doba spěla kupředu a technický pokrok se nedal zastavit. Postupně se začaly objevovat televize, videa, následně počítače, DVD přehrávače a lidé začali knížku odkládat. Televize je jistě pohodlnější. Příběh, který má v knížce desítky stran, můžete ve filmu prožít během hodiny. Však divák přichází o jisté kouzlo knížky. V televizi (potažmo na DVD) sledujete děj, který vám naservíruje scénárista společně s režisérem a herci. Však při čtení knížky máte tu úžasnou možnost, že si předložený příběh můžete ve svých představách přehrát tak, jak chcete. Máte-li touhu, aby třeba hlavní hrdinka byla blondýnkou, máte ji mít. Také si můžete ve své fantazii vystavět město, ve kterém se příběh odehrává, podle svých představ. Tuhle možnost nám filmy berou. Knížky to mají v dnešní době těžké, ale jsou tady. Autoři píší nové, lidé se vracejí k těm starším. Hlavní však je, že nevymřeli čtenáři. Člověk doma nemůže mít všechno, ale díky knihovnám jsou knížky dostupné všem, stačí si jen vybrat a pak se ponořit do děje, zapojit svou fantazii a nechat se unášet příběhem.