Město zavedlo svoz bioodpadu v roce 2016, kdy pořídilo na čtyři tisíce plastových nádob na bioodpad a postupně jejich počet navýšilo až na čtyři tisíce šest set.

„Vyšli jsme tak vstříc požadavkům občanů, zároveň se tak snažíme vylepšit systém nakládání s bioodpady a eliminovat vznik černých skládek i šetřit místo na skládce, protože v minulosti nezřídka končila posečená tráva, shrabané listí nebo popadaná jablka v popelnici na komunální odpad,“ připomenul primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

V loňském roce bylo prostřednictvím hnědých nádob svezeno 2 161 tun bioodpadu, a to od trávy, sena, listí, přes spadané ovoce, květiny, až po bioodpad z domácností jako slupky ze zeleniny, čajové sáčky nebo kávové sedliny.

Svážený bioodpad končí v kompostárně, kde je zpracován na kompost a kvalitní zeminový substrát.

Obyvatelé Frýdku-Místku, včetně zahrádkářů, mohou zdarma a celoročně, tak jako v minulých letech, k odložení nejen biologického odpadu využívat také sběrné dvory na území města a kompostárnu v Bruzovicích.