Zaměstnanci frýdecko- -místeckých technických služeb se do prací na silnicích pustili na začátku týdne. „I když jsou teploty pro opravy komunikací příznivé delší dobu, museli jsme čekat, až spustí výrobu živičných směsí náš dodavatel. Zatím jsme na cestách opravovali propadlé silniční vpusti a některé spáry a trhliny ve vozovkách," vysvětlil ředitel technických služeb Jaromír Kohut.

Teploty pod a nad bodem mrazu se v letošní zimě nestřídaly tak často jako v minulosti. Velké množství chemického posypového materiálu díky tomu zůstalo ve skladech. I proto je na cestách méně děr. „Máme vytipované městské silnice, kde je z předešlých let velký počet zaasfaltovaných výtluků, a ty letos opravíme celoplošně, což znamená, že odfrézujeme povrchovou vrstvu a položíme nový asfalt," doplnil Jaromír Kohut.

Frýdecko-místecké technické služby potřebují na zimní údržbu komunikací každoročně zhruba deset milionů korun. Zatím ale nelze určit, kolik v letošní zimě ušetřily. „Neumíme odhadnout, jaká bude nadcházející zima v závěru roku, která si vyžádá zimní údržbu ze stejného balíku financí. Nicméně je téměř jisté, že k úsporám dojde," řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Poškození silnic mapovali pracovníci technických služeb už v březnu. Komunikace se dočkají opravy podle dopravní významnosti a míry poškození. Hlavní silniční tahy, které vedou městem, však mají na starosti zejména krajští silničáři. „Některé vysprávky menšího rozsahu děláme ručně," poznamenal Michal Rylko z frýdecko- -místeckých technických služeb s tím, že na opravy spár a trhlin v krytech komunikací už loni zakoupili speciální stroj.