Jednotlivé složky se prezentovaly nejen samostatně, ale i v rámci společného programu. „Záchranáři připravili návštěvníkům akce bohatý program. K prohlédnutí byla například vybavená sanitní vozidla a záchranářský stan s expozicí pomůcek, které profesionální záchranáři používají ke své práci. Mezi lákadla patřil i supermoderní resuscitační model pro nácvik kardio pulmonální resuscitace, na němž týmy prohlubují své dovednosti záchrany života u pacientů se zástavou oběhu," upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Ve společné ukázce s policisty a hasiči pak zdravotničtí záchranáři předvedli zásah u dopravní nehody. Zapojení záchranářů se jako obvykle těšilo značnému zájmu návštěvníků.

„I když zdravotnická záchranná služba nemá vzhledem ke svému náročnému provozu příliš časového prostoru na účast při veřejných akcích, v rámci svých možností přesto klade důraz na prevenci a informování veřejnosti," dodal Lukáš Humpl.