Náklady jsou odhadovány na bezmála 700 milionů korun, na financování se mají podílet ministerstvo vnitra, Moravskoslezský kraj, město Ostrava a Evropská unie. O centru během své páteční návštěvy Ostravy hovořil ministr vnitra Ivan Langer, který s hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským a primátorem Ostravy Petrem Kajnarem podepsali smlouvu o vybudování centra. „Je to výjimečný projekt,“ prohlásil Langer.

Náš region tak bude první v republice, kde takováto centrála začne fungovat. Mozkem střediska se stane krajské centrum tísňového volání. To na linkách 150, 155, 156, 158 a 112 přijme hovory z celého Moravskoslezského kraje. Na stejném principu zatím funguje pouze Centrum tísňového volání v Ostravě. Podobná ústředí sice vznikají i v dalších městech, ve kterých však společně působí pouze hasiči a policisté.

Jednotné řízení

Řízení z jediného místa se mimo jiné osvědčilo během katastrofálních záplav v roce 1997. Centrum tísňového volání zajišťovalo i koordinaci záchranných operací při zřícení stropů módního domu Ostravica v roce 2000. Další velkou prověrkou byl únik plynu do podzemních prostor budovaného kolektoru pod centrem Ostravy v roce 2004. Centrum tísňového volání prošlo v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době je ale na hranici svých kapacitních možností. Proto již bylo před časem rozhodnuto o zřízení nového centra nejen pro Ostravu, ale i celý Moravskoslezský kraj. Jako vhodný objekt byla vybrána budova Mety Ostrava v Moravské Ostravě. Původně měla sloužit organizaci zaměstnávající tělesně postižené osoby. Stavba však nebyla nikdy dokončena a dlouhé roky chátrala. O novém celokrajském centru se již hovoří několik let. Kvůli nejasnostem ohledně způsobu financování a možnosti získání evropských dotací však byla smlouva o podepsána až v pátek.

Vše pod jednou střechou

V krajském integrovaném bezpečnostním centru bude mimo jiné ředitelství městské policie, oddíl vzdělávání a rozvoje městské policie, výjezdové skupiny územního střediska záchranné služby, zázemí zde najdou také krizové štáby Moravskoslezského kraje a Ostravy, které by v případě živelních pohrom a havárií řídily záchranné práce. Své místo by zde do budoucnosti mohl najít také dispečink Ostravských komunikací. Ve stadiu úvah je zatím zřízení heliportu na střeše budovy.

(per)