Plocha pod stávajícím dopravním hřištěm na Lesní ulici patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které ji dalo do dražby. Město tak muselo začít hledat jiné vhodné místo, kde by se děti mohly učit pravidlům silničního provozu.

„Dbáme na bezpečnost dětí a moc nám záleží na tom, aby se děti uměly pohybovat v silničním provozu a znaly jeho pravidla. Nyní máme plochu v pronájmu za jednu korunu ročně. Toto dopravní hřiště umožňuje provádět výuku dopravní výchovy v úplně jiných podmínkách a v daleko vyšším komfortu. Předchozí hřiště se vůbec nemohlo rovnat tomu, co mají děti k dispozici nyní,“ uvedla starostka města Věra Palkovská.

Město zajistilo na své náklady vyznačení vodorovného dopravního značení, nákup semaforů a dopravních značek. Hřiště mohou využívat i školáci z okolních obcí. Jako první si atraktivní

hřiště s veškerým potřebným zázemím vyzkoušeli žáci Základní školy Oldřichovice.

Školáci zde získávají nejen zkušenosti ze silničního provozu v praxi, ale také z teorie. Tu se učí v hlavní budově, kde se nacházejí dvě učebny pro výuku teorie, do menší se vejde maximálně třicet dětí, větší má kapacitu až dvě stě lidí.

Město má zde k dispozici také garážový box pro uskladnění kol a přenosného dopravního značení. Samozřejmostí je sociální zařízení. Výcvik na dětském dopravním hřišti bude probíhat vždy tři dny v týdnu – v pondělí, úterý a středu. Povedou ho strážníci městské policie. Na hřiště se budou konat také dopravní soutěže.

(kub)