„Změna by umožnila převést do jejich osobního vlastnictví pozemky v zahrádkářské osadě Za hřbitovem. V platném územním plánu je tato lokalita vymezena pro sport a rekreaci. Současně byla přes toto území navržena trasa místní komunikace jako veřejně prospěšná stavba a právě tato skutečnost brání převodu pozemků z Pozemkového fondu na jednotlivé zahrádkáře,“ vysvětloval zastupitelům místostarosta města Bohumil Dolanský. Stávající územní plán města by měl platit ještě nejméně příštích osm let. „V tomto časovém horizontu je výstavba uvedené komunikace jen velmi málo pravděpodobná,“ dodal místostarosta. Zastupitelstvo proto schválilo úpravu územního plánu, podle které bude cesta vypuštěna ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Zahrádkáři si tedy pravděpodobně budou moci nakonec své zahrádky odkoupit.