Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány v zahrádkářských osadách Hliník, Polní (Olešná), Nová Osada, U Vodárny (ulice Bruzovská), Valcíř I., II., III. a IV. Kontejnery se v těchto místech objeví v pátek a odvezeny budou následující pondělí. Svoz bude probíhat v intervalu čtrnácti dnů. V dalších zahradnických osadách a koloniích je nutno ukládat odpad do igelitových pytlů, které budou následně odváženy ve stanovených termínech. Odvezeny ale budou pouze zavázané plastové pytle s logem Frýdecké skládky. Zájemci je obdrží na finančním odboru magistrátu nebo na odboru životního prostředí a zemědělství.

Svozová místa budou předem označena cedulí s termíny odvozu odpadu. Odložení jakéhokoliv jiného odpadu (mimo zavázaných plastových pytlů) bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo nebo za neoprávněné založení skládky!

Kontejnery bikram a 1 100 l budou přistavovány a odváženy ze stanovených sběrných míst v těchto dnech:
přistavení: 30. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10. a 30. 10.
stažení: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9. 5. 10., 19. 10. a 2. 11.

Jedná se o tyto lokality:
Kontejnery bikram: zahrádkářská osada Hliník, zahrádkářská osada Polní (Olešná), zahrádkářská osada Nová Osada
Kontejnery 1 100 litrů (svoz bude prováděn dvakrát týdně dle schváleného harmonogramu pro svoz směsného komunálního odpadu): zahrádkářská osada U vodárny (ulice Bruzovská), zahrádkářská osada Valcíř I., II., III. a IV.
Pytle budou odváženy ze stanovených sběrných míst v těchto dnech: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10. a 2. 11.