Úvěry budou poskytovány na základě výběrového řízení. Pro rok 2019 bylo schváleno poskytnutí úvěrů v celkové výši 1,5 milionu korun. Zájemci si mohou požádat o úvěr například na obnovu střechy starší deseti let, dodatečnou izolaci domu, zřízení malé čistírny odpadních vod, na zřízení studny nebo prohloubení té stávající, zřízení vsakování dešťových vod, oplocení parcely, vydláždění chodníku nebo cesty k domu, stavbu nebo opravu venkovního schodiště k domu.