Budova této školy stojí v Dobré dodnes. Před 30 lety v listopadu byl položen základní kámen pro stavbu nové 22 třídní základní školy. V průběhu let obě budovy prošly mnoha změnami.

Doberská škola dnes nabízí téměř 500 žákům velmi dobré podmínky pro základní vzdělávání v nadstandardně vybavených odborných učebnách s využitím nejnovějších informačních technologií (80 počítačů, 4 interaktivní tabule, 11 dataprojektorů a podobně) a moderních výukových prostředků. Díky spolupráci obce Dobrá bylo vybudováno nádherné multifunkční hřiště. Motto „Dobrá škola – dobrý start“ vyjadřuje myšlenku doberského školního vzdělávacího programu – dobře připravit žáky na středoškolské studium, na praktický život a na uplatnění se ve společnosti.

Nový školní vzdělávací program školy je zaměřen na environmentální výchovu a na oblast informační a komunikační technologie.

Základní škola má dlouholetou tradici v projektovém vyučování na prvním i druhém stupni, mezi nejzajímavější projekty a vzdělávací akce patří: pasování prvňáčků, Den Země, projekty Napříč školou, Malé maturity, Indiánský týden, Pohádky různých národů, Holocaust, poznávací zájezd do Vídně, do Anglie.
Výročí školy oslaví v Dobré Dnem otevřených dveří a akademií žáků. Ke zhlédnutí bude také film o životě ve škole, výstava Z historie školy a programy v odborných učebnách.