Dny zdraví se uskuteční od úterý 12. října do čtvrtka 14. října od 6.30 do 15 hodin, a to v úterý na provoze Válcovna drátů a jemných profilů, ve středu na provoze Válcovna předvalků a hrubých profilů a ve čtvrtek na provoze Výroba železa a oceli.

„V rámci letošních Dnů zdraví si účastníci podle svého zájmu mohou nechat změřit krevní tlak, tělesný tuk, stanovit cholesterol a glukózu z krve, absolvovat EKG, spirometrické vyšetření, pletysmografii, nebo vyšetření zraku,“ řekl ředitel pro personalistiku a administrativu Ivo Žižka s tím, že na základě zjištěných výsledků měření bude možnost konzultovat zdravotní stav s přítomnými odborníky a získat od nich cenné informace například o léčbě vysokého tlaku, snížení cholesterolu, správné životosprávě, předcházení srdečním či nádorovým onemocněním.

Dny zdraví se uskuteční v Třineckých železárnách již po páté, a to jako jedna z aktivit směřujících k podpoře péče o zdraví zaměstnanců. Kromě Dnů zdraví byly a jsou v třinecké firmě realizovány další tradiční aktivity na podporu zdraví, jako jsou rekondičně rehabilitační pobyty v lázeňských zařízeních, očkování proti chřipce, možnost využití volitelných výhod (benefitů) na lázeňskou léčbu, rekreaci nebo sportovní aktivity. „Stálá podpora osobní péče o zdraví má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav pracovního kolektivu a snížení nemocnosti,“ uzavřel Žižka.