„Loni jsme dělali střechu. Letos se kompletně měnila elektroinstalace, ozvučení kostela, nová je i výmalba. Velmi se mi líbí také nové lavice, které jsou z dubového dřeva, stejně jako zákristie,“ řekl farář Rudolf Sikora.

Dodal, že také bylo nutné vyměnit srdce zvonu.Dva roky trvající oprava kostela přišla na více než dva miliony korun. Dvěma sty tisíci přispěla obec, zbytek platila církev ze savého.