„Policisté prováděli mimo jiné i nácviky použití improvizovaných pomůcek pro záchranu, transport plavidla v nepřístupném terénu a mnohé další,“ řekl Štěpán Klen, komisař zásahové jednotky.

Ochránci zákona měli na sobě izolační obleky, některé situace však museli řešit i v běžné uniformě, aby se co nejvíce přiblížili možnému reálnému zákroku. „Při výcviku si někteří policisté dobrovolně, jiní pak nedobrovolně vyzkoušeli techniky sebezáchrany po pádu do tekoucí vody,“ dodal Klen s tím, že své zkušenosti mohou policisté využít například při záchranných akcích během povodní.

„Mohou vzniknout nestandardní situace, které bude nutné řešit, a to jak v součinnosti s jinými složkami integrovaného záchranného systému, tak samostatně. Ať se jedná například o násilné evakuace z míst, kde se hroutí podemleté stavby, nebo zadržení ozbrojených pachatelů rabujících v opuštěných a zatopených místech. Vynalézavost a drzost pachatelů nezná hranic a koneckonců i při povodních v Praze v roce 2002 přesně takové situace nastaly,“ uzavřel Klen.