Vztahy mezi vedením města i církvemi navzájem jsou v posledních letech na dobré úrovni

Během tradičního novoročního setkání požehnali na prahu nového roku 2015 městu a jeho vedení. Letos se setkání s duchovními uskutečnilo už popáté a zúčastnili se ho zástupci všech církví působících v Třinci.

„Všichni přítomní společně zhodnotili uplynulý rok a během setkání se navzájem informovali o možnostech spolupráce," poznamenal mluvčí radnice Šárka Szlaurová.

Novoroční schůzka starostky města Věry Palkovské s pastory a faráři tak má kromě duchovního rozměru zároveň také informativní smysl.

„Máme spoustu témat, o kterých můžeme společně hovořit. V poslední době jde především o oblast sociální, přičemž prioritou je podpora rodiny. Spolupráce s církvemi si velmi vážíme. Proto má velký význam i toto novoroční setkávání, jehož smyslem je stmelovat různé církve, pomáhat si navzájem a nacházet průnik zájmů," uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Všichni přítomní se shodli na tom, že vztahy mezi vedením města i církvemi navzájem jsou v posledních letech na vynikající úrovni.

Pozvání na radnici oceňují také představitelé církví. „Už samotné setkání zástupců církví s vedením města, které je v našem regionu ojedinělé, vnímáme jako veliký přínos. Provázanost spolupráce církví a města je v dnešní době velmi potřebná a důležitá a církve chtějí být nápomocny tam, kde je potřeba," zhodnotil pastor Slezské církve evangelické Bohuslav Kokotek.

„V sociální oblasti máme prostřednictvím Charity nebo Slezské diakonie přehled o aktuálních problémech, proto máme zájem podílet se na jejich prevenci a pomoci při jejich řešení. Jsme nanejvýš potěšeni, že vedení města s naší spoluprací a zkušenostmi počítá," doplnil.

Třinecko a Jablunkovsko se podle údajů z posledních sčítání lidu řadí spolu s jižní Moravou mezi místa s nejvyšším počtem věřících lidí. Hutnické město je podle údajů statistiků druhým nejreligióznějším tuzemským městem. Náboženská skladba věřících je navíc velmi pestrá.